struna tražilica

image shadow

žanrovsko-stilistička teorija prevođenja

teorija prevođenja u kojoj je temeljna pretpostavka da kvaliteta prijevoda ovisi o prepoznavanju žanra i stila polaznoga teksta te prilagodbi toga žanra i stila u ciljnome tekstu

filologija

žargon

specijalni jezik koji stvara skupina statusno, strukovno ili kako drukčije povezanih ljudi da bi se njime razlikovala od ostatka društvene zajednice i da bi se njezini pripadnici međusobno prepoznavali

filologija

žargonizam

riječ ili skupina svojstvena pojedinomu žargonu u standardnome jeziku

filologija

žargonski naziv

naziv koji se upotrebljava u stručnome žargonu

filologija

željno ime

ime koje izražava želju imenovatelja u odnosu na nositelja imena

filologija

ženski mocijski parnjak

imenica ženskoga roda prema imenici muškoga roda s kojom se nalazi u mocijskome odnosu i s kojom čini mocijski par

filologija

žensko osobno ime

ime koje se zbog tradicije ili formalnih obilježja u određenoj jezičnoj sredini osjeća i upotrebljava kao osobno ime koje nose isključivo žene

filologija

žensko prezime

prezime čija je nositeljica žena

filologija