struna tražilica

image shadow

šaptano prevođenje

prevođenje pri kojemu prevoditelj sjedi pokraj osobe kojoj je potreban prijevod i na uho joj gotovo istodobno šapće prevedeni izvorni govor bez uporabe ikakve tehničke opreme

filologija

šira frazeologija

ustaljeni izrazi u kojima nije provedena desemantizacija i koje karakterizira samo ustaljenost, čvrsta struktura i cjelovitost značenja

filologija

štokavski hrvatski književni jezik

višefunkcionalni književni idiom koji se temeljio na štokavskome narječju i koji je osnovica hrvatskoga standardnog jezika

filologija

šumnik

suglasnik pri čijemu je izgovoru potpuno zatvoren prolaz zračnoj struji

filologija

šutnja

oblik negovorne komunikacije utemeljen na izostanku glasova i govora

filologija

šva

mukli glas koji je nastao izjednačivanjem mekoga i tvrdoga poluglasa u jedan poluglas

filologija