struna tražilica

image shadow

čestica

nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

filologija

čestoća

broj pojavljivanja riječi ili izraza, primjerice u korpusu

filologija

četverovalentni glagol

glagol koji ima četiri glagolske dopune

filologija

član

prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo

filologija