struna tražilica

image shadow

čakavska jaka vokalnost

glasovna promjena koja označuje ostvaraj ə kao punoga samoglasnika u slabome položaju

filologija

čakavski hrvatski književni jezik

višefunkcionalni književni idiom koji se temeljio na čakavskome narječju i koji je svoj vrhunac doživio u 16. stoljeću, a sredinom 18. stoljeća nestao iz književnosti

filologija

čestica

nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

filologija

čestoća

broj pojavljivanja riječi ili izraza, primjerice u korpusu

filologija

čestotni rječnik

rječnik u kojemu su riječi poredane prema čestoći pojavljivanja u reprezentativnome korpusu

filologija

četverovalentni glagol

glagol koji ima četiri glagolske dopune

filologija

čin čuvanja obraza

jezično ponašanje kojim govornik izbjegava sramoćenje ili ponižavanje

filologija

čin ugrožavanja obraza

jezično ponašanje kojim se govornik izlaže sramoćenju ili ponižavanju

filologija

član

prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo

filologija