struna tražilica

image shadow

čakavski hrvatski književni jezik

višefunkcionalni književni idiom koji se temeljio na čakavskome narječju i koji je svoj vrhunac doživio u 16. stoljeću, a sredinom 18. stoljeća nestao iz književnosti

filologija

čestica

nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

filologija

čestoća

broj pojavljivanja riječi ili izraza, primjerice u korpusu

filologija

čestotni rječnik

rječnik u kojemu su riječi poredane prema čestoći pojavljivanja u reprezentativnome korpusu

filologija

četverovalentni glagol

glagol koji ima četiri glagolske dopune

filologija

član

prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo

filologija