struna tražilica

image shadow

a-sklonidba

sklonidba u kojoj genitiv jednine završava na a

filologija

a-sklonidba

sklonidba u kojoj genitiv jednine završava na a

filologija

a-struktura

razina na kojoj se prikazuje broj argumenata predikata i neki vidovi njihova značenja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

abecedarij

popis natuknica koje će biti obrađene u kojemu leksikografskom djelu

filologija

abionim

ime prirodnoga ili neživoga objekta i pojave koje je napravio čovjek

filologija

ablativ

padež kojim se u latinskome jeziku izriče odvajanje, podrijetlo, uspoređivanje, mjesto, vrijeme, sredstvo, društvo

filologija

adekvatnost

svojstvo prijevoda da se poruka sadržana u polaznome tekstu na predmetnoj i značenjskoj razini primjereno zamijeni jezičnim znakovima i prenošenjem smisla u ciljnome tekstu uzimajući u obzir namjenu teksta

filologija

adjunkt

neobvezna sintaktička skupina koja nema tematsku ulogu, a njome se izriču okolnosti glagolske radnje

filologija

administrativizam

riječ, oblik riječi ili skupina riječi svojstvena administrativnomu stilu

filologija

administrativni stil

funkcionalni stil administracije, industrije, trgovine, vojske i politike koji spada u strože funkcionalne stilove i služi za izricanje onoga što se propisuje i za oblikovanje jasnih i nedvosmislenih tvrdnja

filologija