struna tražilica

image shadow

računovodstveni program

program koji se upotrebljava u računalnoj evidenciji i obradi računovodstvenih informacija

ekonomija

račun dobiti i gubitka

temeljni financijski izvještaj koji prikazuje prihode i rashode te rezultat poslovanja ostvaren u određenome obračunskom razdoblju

ekonomija

računovodstvena analiza

dio računovodstva koji je orijentiran na utvrđivanje povezanosti između ostvarenih aktivnosti zabilježenih u knjigovodstvenoj evidenciji i aktivnosti postavljenih planom

ekonomija

računovodstvena direktiva Europske unije

instrument harmonizacije računovodstva kojemu je cilj povećanje usporedivosti računovodstvene prakse na području zemalja Europske unije tako da se odabrane odredbe direktive usvoje u okviru nacionalnih zakonodavstava

ekonomija

računovodstvena dobit

dobit utvrđena kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

ekonomija

računovodstvena evidencija

skup svih dokumenata, planova, obračuna, analiza, izvješća ili izvještaja koji su rezultat računovodstvenoga planiranja, kontrole, knjigovodstva, analize ili informiranja

ekonomija

računovodstvena informacija

informacija generirana iz računovodstvenoga informacijskog sustava

ekonomija

računovodstvena isprava

poslovna isprava koja je rezultat događaja u sklopu računovodstvenoga planiranja, kontrole, knjigovodstva, analize ili informiranja

ekonomija

računovodstvena kontrola

dio računovodstva orijentiran na postizanje ispravnosti i pouzdanosti računovodstvenih informacija proizašlih iz procesa planiranja i knjigovodstva

ekonomija

računovodstvena načela

temeljna pravila koja se primjenjuju pri sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja

ekonomija