struna tražilica

image shadow

pasiva

ukupna vrijednost kapitala i obveza iskazana u bilanci

ekonomija

pasivni izvanbilančni konto

izvanbilančni konto na kojemu se evidentira poslovni događaj koji u trenutku nastanka ne ispunjava, ali za koji postoji velika vjerojatnost da će u budućnosti ispuniti uvjet za priznavanje kao obveze ili kapitala

ekonomija

pasivno vremensko razgraničenje

vremensko razgraničenje koje predstavlja prijelazni oblik obveza

ekonomija

pasivno-aktivni konto

konto pasive koji u određenim slučajevima privremeno poprima obilježja konta aktive

ekonomija

patent

nematerijalna imovina poduzeća koja predstavlja isključivo pravo upotrebe ili prodaje vlastitoga izuma registriranoga u nadležnoj državnoj instituciji

ekonomija

performansa

mjerilo harmonizacije i stupanj uređenosti odnosa potencijala i ciljeva te mjerilo koordinacije i stupanj uređenosti procesa kao načina upotrebe potencijala

ekonomija

periferijska promjena

bilančna promjena čija je posljedica samo promjena strukture pasive

ekonomija

pismo o revizijskome angažmanu

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre u kojemu su navedeni uvjeti revizijskoga angažmana u pisanome obliku

ekonomija

plaća

naknada za obavljeni rad koju prima zaposlenik po osnovi ugovora o radu

ekonomija

plaćanje javnomu sektoru

iznos plaćen javnomu sektoru u novcu ili naravi za djelatnosti rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma

ekonomija