struna tražilica

image shadow

pasiva

ukupna vrijednost kapitala i obveza iskazana u bilanci

ekonomija

pasivni izvanbilančni konto

izvanbilančni konto na kojemu se evidentira poslovni događaj koji u trenutku nastanka ne ispunjava, ali za koji postoji velika vjerojatnost da će ispuniti uvjet za priznavanje kao obveze ili kapitala

ekonomija

pasivno vremensko razgraničenje

vremensko razgraničenje koje predstavlja prijelazni oblik obveza

ekonomija

pasivno-aktivni konto

konto pasive koji u određenim slučajevima privremeno poprima obilježja konta aktive

ekonomija

patent

nematerijalna imovina poduzeća koja predstavlja isključivo pravo upotrebe ili prodaje vlastitoga izuma registriranoga u nadležnoj državnoj instituciji

ekonomija

performansa

mjerilo harmonizacije i stupanj uređenosti odnosa potencijala i ciljeva te mjerilo koordinacije i stupanj uređenosti procesa kao načina upotrebe potencijala

ekonomija

periferijska promjena

bilančna promjena čija je posljedica samo promjena strukture pasive

ekonomija

pismo o revizijskome angažmanu

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre u kojemu su navedeni uvjeti revizijskoga angažmana u pisanome obliku

ekonomija

plaća

naknada za obavljeni rad koju prima zaposlenik po osnovi ugovora o radu

ekonomija

plaćanje javnomu sektoru

iznos plaćen javnomu sektoru u novcu ili naravi za djelatnosti rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma

ekonomija