struna tražilica

image shadow

objekt državne revizije

objekt revizije koji se odnosi na poslovanje javnih poduzeća, ispitivanje sredstava proračuna i različitih fondova za financiranje djelatnosti od javnoga interesa

ekonomija

objekt eksterne revizije

objekt revizije koji se najčešće odnosi samo na financijske izvještaje poduzeća

ekonomija

objekt interne revizije

objekt revizije koji uključuje cjelokupno poslovanje poduzeća

ekonomija

objekt revizije

poslovanje poduzeća s naglaskom na financijskim izvještajima koji proizlaze iz toga poslovanja, a koji su u fokusu revizije

ekonomija

objektivnost internoga revizora

nepristran mentalni stav koji internim revizorima omogućuje obavljanje angažmana tako da sami vjeruju proizvodu svojega rada, bez ikakvih kvalitativnih ustupaka

ekonomija

obnovljiva opcija

nova dionička opcija podijeljena kad se dionica upotrijebi za podmirenje cijene izvršenja prijašnje dioničke opcije

ekonomija

obračunati troškovi

pasivno vremensko razgraničenje koje uključuje evidentiranje troškova koji se odnose na obračunsko razdoblje u kojem su evidentirani, a za koje nisu ispunjeni svi uvjeti priznavanja obveza

ekonomija

obračunska jedinica

razina na kojoj se stavka imovine ili obveze objedinjava ili raščlanjuje radi priznavanja

ekonomija

obračunsko razdoblje

razdoblje za koje se sastavljaju financijski izvještaji poslovnoga subjekta

ekonomija

obveza

sadašnja obveza poduzetnika proizišla iz prošlih transakcija i prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će doći do odljeva resursa od poduzetnika koji utjelovljuju ekonomske koristi

ekonomija