struna tražilica

image shadow

najam

ugovor na temelju kojega najmodavac prenosi na najmoprimca u zamjenu za plaćanje ili niz plaćanja pravo uporabe određene imovine u dogovorenom razdoblju

ekonomija

nalog za isplatu

knjigovodstvena isprava kojom ovlaštena osoba daje nalog blagajniku da s računa u banci isplati određeni iznos novca

ekonomija

nematerijalna imovina

imovina koja nema fizički oblik

ekonomija