struna tražilica

image shadow

licencija

nematerijalna imovina poduzeća koja predstavlja pravo upotrebe tuđega patentiranog izuma

ekonomija

likvidacijska bilanca

bilanca koja se sastavlja pri likvidaciji poduzeća

ekonomija

likvidatura

kontrola knjigovodstvene isprave

ekonomija

likvidnost

sposobnost poduzeća da podmiruje svoje kratkoročne obveze o njihovu dospijeću

ekonomija

linearna metoda amortizacije

metoda obračuna amortizacije kojom se obračunava isti iznos amortizacije u svakome obračunskom razdoblju tijekom korisnoga vijeka upotrebe imovine

ekonomija