struna tražilica

image shadow

kalkulacija

računski postupak kojim se izračunava nabavna cijena, trošak proizvodnje, prodajna ili maloprodajna cijena

ekonomija

kalkulacija s pomoću ekvivalentnih brojeva

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje kada se na jednom mjestu troška proizvodi više proizvoda koji su međusobno srodni odnosno imaju zajedničke troškove proizvodnje

ekonomija

kontinuirana inventura

inventura koja se kontinuirano provodi zbog potrebe učestalog provjeravanja imovine i obveza

ekonomija

kratkotrajna financijska imovina

financijska imovina koja nastaje ulaganjem slobodnih novčanih sredstava na rok kraći od jedne godine ili jednog normalnog poslovnog ciklusa

ekonomija