struna tražilica

image shadow

identifikacija rizika

faza procesa upravljanja rizikom u kojoj je potrebno dokumentirati uvjete i događaje koji se mogu smatrati prijetnjom, ali i prilikom za ostvarenje ciljeva poduzeća

ekonomija

imovina

resurs pod kontrolom poduzeća koji ima mjerljivu vrijednost i od kojega se može očekivati buduća ekonomska korist

ekonomija

imovina iz osiguranja

neto ugovorna prava osiguravatelja na temelju ugovora o osiguranju

ekonomija

imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe

imovina za koju ne postoji predvidiv vijek upotrebe tijekom kojega će poduzeću donositi ekonomske koristi

ekonomija

imovina s neograničenim korisnim vijekom upotrebe

imovina koja se upotrebom ne troši niti ekonomski zastarijeva

ekonomija

imovina s određenim korisnim vijekom upotrebe

imovina za koju se može utvrditi vijek upotrebe u kojemu će ona poduzeću donositi ekonomske koristi

ekonomija

imovina s pravom upotrebe

imovina koja predstavlja najmoprimčevo pravo upotrebe odnosne imovine tijekom razdoblja najma

ekonomija

imovina za istraživanje i procjenu

imovina priznata u visini troškova istraživanja i procjene u skladu s računovodstvenom politikom poduzeća

ekonomija

indirektna metoda

revizijska metoda načina ispitivanja koja uključuje posredno potvrđivanje jedne veličine u financijskim izvještajima koja je čvrsto povezana s kojom drugom veličinom

ekonomija

indirektna metoda

metoda sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima prema kojoj se neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti utvrđuje usklađivanjem dobiti ili gubitka s učincima promjena zaliha, poslovnih potraživanja i obveza u odnosnome razdoblju kao i određenih nenovčanih stavki

ekonomija