struna tražilica

image shadow

harmonizacija

proces povećanja usporedivosti

ekonomija

harmonizacija financijskoga izvještavanja

dio harmonizacije računovodstva koji se provodi radi povećanja usporedivosti financijskih izvještaja tako da okvir financijskoga izvještavanja različitih zemalja ne smije biti kontradiktoran

ekonomija

harmonizacija računovodstva

harmonizacija koja se provodi radi povećanja usporedivosti proizvoda računovodstvenoga informacijskog sustava tako da se uspostavljaju ograničenja u smislu stupnja različitosti

ekonomija

hijerarhija fer vrijednosti

gradacija razine podataka koji ulaze u tehnike vrednovanja kojima se mjeri fer vrijednost

ekonomija

hodogram kretanja knjigovodstvenih isprava

pisani trag o kretanju knjigovodstvenih isprava od njihova ispostavljanja do njihova arhiviranja

ekonomija

horizontalna analiza

analiza koja obuhvaća usporedbu odabranoga kvantitativnog podatka tijekom više razdoblja radi ocjene dinamike i promjena u poslovanju poduzeća, ocjene odstupanja od planova ili usporedbe poslovanja s poduzećima u industriji

ekonomija

Hrvatski standardi financijskoga izvještavanja

nacionalni računovodstveni standardi koji čine temelj za sastavljanje i objavu financijskih izvještaja mikropoduzetnika, malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj

ekonomija