struna tražilica

image shadow

glavna knjiga

osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno i kronološki upisuju zbirne vrijednosti poslovnih događaja vezanih uz imovinu, obveze, kapital, prihode i rashode

ekonomija

glavni interni revizor

interni revizor na najvišoj razini odjela interne revizije koji je odgovoran za djelotvorno upravljanje funkcijom interne revizije u skladu s poveljom interne revizije i obvezujućim elementima Međunarodnoga okvira profesionalnoga djelovanja

ekonomija

glavni poslovni plan

temeljni upravljački izvještaj poduzeća kojim se definiraju ciljevi poduzeća u planskome razdoblju

ekonomija

glavno tržište

tržište na kojemu se ostvaruje najveći obujam i najviša razina aktivnosti za određenu imovinu ili obvezu

ekonomija

godišnje izvješće

računovodstveni izvještaj u kojemu se osim financijskih informacija trebaju prikazati i brojne nefinancijske informacije

godišnje izvješće interne revizije

izvješće funkcije interne revizije u kojemu se sažimaju i predstavljaju rezultati rada odjela interne revizije tijekom jedne godine te koje se uspoređuje s godišnjim planom interne revizije da bi se utvrdio stupanj njegova ostvarenja

ekonomija

godišnji financijski izvještaji

financijski izvještaji koji prikazuju financijski položaj, promjene u financijskome položaju, sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća, a sastavljaju se nakon proteka obračunskoga razdoblja

ekonomija

godišnji plan interne revizije

plan funkcije interne revizije koji se sastavlja za razdoblje od jedne godine i koji sadržava, nakon obavljene procjene rizika, prioritetne angažmane funkcije interne revizije koji će se obavljati u toj godini

ekonomija

goodwill

nematerijalna imovina koja predstavlja buduće ekonomske koristi koje proizlaze iz ostale imovine stečene poslovnim spajanjem, a koja nije pojedinačno utvrđena i odvojeno priznata

ekonomija

goodwill stvoren unutar subjekta

goodwill koji se ne može priznati kao imovina poduzeća jer je stvoren unutar subjekta

ekonomija