struna tražilica

image shadow

faktor zaduženosti

financijski pokazatelj dinamičke zaduženosti kojim se ocjenjuje koliko je poduzeću potrebno godina da iz zadržane dobiti i troškova amortizacije pokrije ukupne obveze

ekonomija

faza razvoja

faza primjene rezultata istraživanja ili drugoga znanja na plan ili projekt proizvodnje novih ili znatno unaprijeđenih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sustava ili usluga prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe

ekonomija

faze državne revizije

faze obavljanja državne revizije koje započinju planiranjem revizije, a završavaju praćenjem provedbe preporuka

ekonomija

faze financijske revizije

faze provođenja državne financijske revizije koje uključuju planiranje, provedbu revizijskih postupaka, izvješćivanje i praćenje provedbe preporuka

ekonomija

faze interne revizije

faze provođenja interne revizije koje uključuju planiranje interne revizije, kritičko ispitivanje i ocjenu poslovanja, izvješćivanje o rezultatima ispitivanja te praćenje poboljšanja

ekonomija

faze procesa revizije financijskih izvještaja

sistematizacija postupaka i zadaća koje obavljaju revizori od trenutka preuzimanja obveze obavljanja revizije financijskih izvještaja do izvješćivanja o obavljenoj reviziji

ekonomija

faze revizije učinkovitosti

provođenje revizije učinkovitosti koje uključuje fazu planiranja revizije, fazu ispitivanja, fazu izvješćivanja i fazu praćenja provedbe preporuka

ekonomija

fer vrijednost

cijena koja bi bila ostvarena prodajom koje stavke imovine ili plaćena za prijenos obveze u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima na datum mjerenja

ekonomija

fer vrijednost umanjena za troškove otuđenja

cijena koja bi bila ostvarena prodajom imovine ili plaćanjem obveze na određeni datum umanjena za troškove koji nastaju pri prodaji

ekonomija

fer vrijednost umanjena za troškove prodaje

razlika između cijene koja bi bila ostvarena prodajom biološke imovine u urednoj transakciji između tržišnih sudionika na datum mjerenja i troškova prodaje biološke imovine

ekonomija