struna tražilica

image shadow

dani plaćanja obveza dobavljačima

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se označuje prosječan broj proteklih dana podmirenja obveza prema dobavljačima

ekonomija

dani predujam

imovina poduzeća jednaka iznosu novca plaćenomu prije isporuke određene imovine ili usluge za koju je predujam namijenjen

ekonomija

dani vezivanja kratkotrajne imovine

financijski pokazatelj aktivnosti koji pokazuje broj dana vezivanja pojedinih oblika kratkotrajne imovine u okviru poslovnoga ciklusa

ekonomija

dani vezivanja zaliha

financijski pokazatelj aktivnosti kojim se u danima mjeri koliko se dugo zalihe zadržavaju na skladištu ili u proizvodnome procesu

ekonomija

dani vlasnički instrument

pravo na vlasnički instrument poduzeća koje je poduzeće dodijelilo drugoj stranci na temelju dogovora o plaćanju temeljenoga na dionicama.

ekonomija

dani zajam

financijska imovina poduzeća koje je drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi pozajmilo određen iznos novca na određeno razdoblje

ekonomija

datum odobrenja za izdavanje financijskih izvještaja

datum koji je uprava poduzeća odobrila kao datum izdavanja financijskih izvještaja

ekonomija

datum početka kapitalizacije troškova posudbe

datum na koji poduzeće prvi put ispuni računovodstvenim standardima propisane uvjete za kapitalizaciju troškova posudbe

ekonomija

datum prelaska na Međunarodne standarde financijskoga izještavanja

datum od kojega poduzeće počinje primjenjivati Međunarodne standarde financijskoga izvještavanja i u skladu s njima pripremati i prezentirati financijske izvještaje

ekonomija

datum stjecanja

datum na koji stjecatelj stječe kontrolu nad stečenikom

ekonomija