struna tražilica

image shadow

čista djelidbena kalkulacija

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje u jednostavnoj masovnoj proizvodnji jedne vrste proizvoda

ekonomija

čisti novčani tok

razlika između ukupnih novčanih primitaka i ukupnih novčanih izdataka

ekonomija

čvrsta obveza kupnje

dogovor o kupnji s nepovezanom strankom koji je obvezujući za obje stranke i obično zakonski provediv

ekonomija