struna tražilica

image shadow

zabavna lektira

lektira za razonodu

informacijske i komunikacijske znanosti

zabilježena informacija

informacija pohranjena na podatkovnome mediju

informacijske i komunikacijske znanosti

zabranjena knjiga

knjiga čije su objavljivanje ili raspačavanje zabranile svjetovne ili vjerske vlasti jer joj se sadržaj smatra opasnim ili nepoćudnim

informacijske i komunikacijske znanosti

zadana vrijednost

programska ili sklopovska mogućnost, smjer djelovanja i svojstvo koje program ili računalni sustav primjenjuje ako korisnik nije drukčije naredio

informacijske i komunikacijske znanosti

zaduživanje

postupak registriranja premještaja knjižnične građe s mjesta pohrane radi posudbe, izložbe, pregleda stanja ili restauracije

informacijske i komunikacijske znanosti

zadužnica

papirnata priznanica za zaduženu knjigu

informacijske i komunikacijske znanosti

zagovaranje

zajedničko usklađeno djelovanje u korist knjižnica

informacijske i komunikacijske znanosti

zahtjev za istraživanje

jednostavan ili složen informacijski upit koji informator rješava pretraživanjem i preporučivanjem literature o zadanoj temi

informacijske i komunikacijske znanosti

zahtjev za usmjeravanje

informacijski upit čije rješavanje ne zahtijeva posebna stručna znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

zajednička stvaraonica

raznovrsno opremljen knjižnični radni prostor namijenjen korisničkomu suradnom učenju, istraživanju ili stvaranju

informacijske i komunikacijske znanosti