struna tražilica

image shadow

zabavna lektira

lektira za razonodu

informacijske i komunikacijske znanosti

zabilježena informacija

informacija pohranjena na podatkovnome mediju

informacijske i komunikacijske znanosti

zabranjena knjiga

knjiga čije su objavljivanje ili raspačavanje zabranile svjetovne ili vjerske vlasti jer joj se sadržaj smatra opasnim ili nepoćudnim

informacijske i komunikacijske znanosti

zaduživanje

postupak registriranja premještaja knjižnične građe s mjesta pohrane radi posudbe, izložbe, pregleda stanja ili restauracije

informacijske i komunikacijske znanosti

zadužnica

priznanica za zaduženu knjigu

informacijske i komunikacijske znanosti

zajednička stvaraonica

raznovrsno opremljen knjižnični radni prostor namijenjen korisničkomu suradnom učenju, istraživanju ili stvaranju

informacijske i komunikacijske znanosti

zajednički pseudonim

pseudonim kojim se u svome djelu zajednički koriste dva ili više autora

informacijske i komunikacijske znanosti

zakasnina

novčana naknada koju knjižnici plaća korisnik koji nije pravodobno vratio posuđenu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

zalihosno označivanje

označivanje iste informacije u nekoj jedinici građe s više naziva čije se značenje ne može jasno razlikovati

informacijske i komunikacijske znanosti

zalist

spojni list koji se nalazi iza knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti