struna tražilica

image shadow

W3C konzorcij

neprofitna organizacija čija je misija iskoristiti mrežu do punoga potencijala razvijajući tehnologije, standarde, specifikacije, smjernice, softver i alate

informacijske i komunikacijske znanosti

webmaster

osoba odgovorna za upravljanje mrežnim sustavom i njegovo održavanje

informacijske i komunikacijske znanosti

wiki

skupina međusobno povezanih mrežnih stranica koje korisnici s pravom pristupa mogu po volji mijenjati ili dopunjavati novim stranicama

informacijske i komunikacijske znanosti

WorldCat

najveći svjetski mrežni skupni katalog knjižnica članica bibliografskoga ureda Online Computer Library Center

informacijske i komunikacijske znanosti