struna tražilica

image shadow

vanjska posudba

posudba knjižnične građe izvan prostora knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

veliki podatci

opsežni skupovi neorganiziranih brojčanih, tekstnih ili slikovnih podataka koji se često osuvremenjuju, a mogu se obraditi samo primjenom specifične tehnologije i analitičkih metoda

informacijske i komunikacijske znanosti

versifikacija

preradba proznoga djela u stihove

informacijske i komunikacijske znanosti

verso

stražnja strana lista odnosno lijeva parno obrojčena stranica uvezane knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

vezivo

tvar kojom se povezuju papirna vlakna pri konsolidaciji

informacijske i komunikacijske znanosti

videonadzor

sustav ugrađenih videokamera kojima se prate zbivanja u knjižnici i okolnome prostoru

informacijske i komunikacijske znanosti

vijek pohrane

razdoblje pohrane materijala prije njegova propadanja

informacijske i komunikacijske znanosti

vijek trajanja

razdoblje u kojemu se jedinica građe može koristiti prije nego što postane neuporabiva

informacijske i komunikacijske znanosti

vinjeta

ornament na naslovnoj stranici knjige ili na početku odnosno kraju poglavlja u knjizi

informacijske i komunikacijske znanosti

virtualni korisnik

korisnik koji se koristi mrežnim knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti