struna tražilica

image shadow

vademekum

knjiga koja služi kao priručnik, podsjetnik, uputa, tumač i sl.

informacijske i komunikacijske znanosti

vanjska posudba

posudba knjižnične građe izvan prostora knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

vanjski korisnik

korisnik koji nije zaposlen ili na neki drugi način akreditiran ustanovi u čijem je sastavu knjižnica te ima dozvoljen pristup građi s radnih mjesta u knjižnici pod uvjetima utvrđenim licencijom

informacijske i komunikacijske znanosti

varijanta

primjerci iste naklade među kojima postoje sitne tipografske ili pravopisne razlike

informacijske i komunikacijske znanosti

Vatikanska knjižnica

današnja papinska knjižnica utemeljena 1450. u Vatikanu, prema vrijednosti i rijetkosti građe jedna od najvažnijih na svijetu

informacijske i komunikacijske znanosti

vatrozid

sigurnosni sustav koji onemogućuje pristup računalu ili mreži računala u vrijeme kada korisnik pristupa internetu

informacijske i komunikacijske znanosti

veletrgovac knjigom

trgovac posrednik koji kupuje knjige brojnih nakladnika i dostavlja ih o vlastitome trošku knjižarama

informacijske i komunikacijske znanosti

veliki podaci

opsežni skupovi neorganiziranih brojčanih, tekstnih ili slikovnih podataka koji se često osuvremenjuju, a mogu se obraditi samo primjenom specifične tehnologije i analitičkih metoda

informacijske i komunikacijske znanosti

versifikacija

preradba proznoga djela u stihove

informacijske i komunikacijske znanosti

verso

stražnja strana lista odnosno lijeva parno obrojčena stranica uvezane knjige

informacijske i komunikacijske znanosti