struna tražilica

image shadow

vanjska posudba

posudba knjižnične građe izvan prostora knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

versifikacija

preradba proznoga djela u stihove

informacijske i komunikacijske znanosti

videonadzor

sustav ugrađenih videokamera kojima se prate zbivanja u knjižnici i okolnome prostoru

informacijske i komunikacijske znanosti

višečlano prezime

prezime koje se sastoji od dvaju ili više dijelova, katkad spojenih spojnicom, veznikom ili prijedlogom

informacijske i komunikacijske znanosti

vizualna građa

jedinica građe čiji se sadržaj prenosi slikama

informacijske i komunikacijske znanosti

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

stručni časopis Hrvatskoga knjižničarskog društva koji neprekidno izlazi od 1950. godine

informacijske i komunikacijske znanosti

vodič

priručnik s korisnim informacijama za putnike i turiste

informacijske i komunikacijske znanosti

vodoravno ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe paralelno s policom

informacijske i komunikacijske znanosti

vrednovanje zbirke

procjena kvalitete knjižnične zbirke na osnovi unaprijed postavljenih kriterija

informacijske i komunikacijske znanosti