struna tražilica

image shadow

učestalost posudbe

brojčana vrijednost koja pokazuje koliko je često jedinica građe posuđena u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

učionica

izdvojena i posebno opremljena knjižnična prostorija namijenjena učenju i poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

učvršćivanje

ojačavanje podatkovnoga medija dodavanjem odgovarajuće tvari

informacijske i komunikacijske znanosti

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

udruga ili organizacija koja se brine za prikupljanje i raspodjelu naknada nositeljima autorskih prava za jednu vrstu radova ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

Udruga za zaštitu prava nakladnika

hrvatska udruga koja se brine za kolektivno ostvarivanje prava nakladnika na naknadu za reproduciranje pisanih izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

umetak

jedinica građe koja redovito ili povremeno izlazi s drugom jedinicom građe u koju je umetnuta

informacijske i komunikacijske znanosti

unikat

prvi ili jedini primjerak jedinice građe koji knjižnica posjeduje u svojemu fondu

informacijske i komunikacijske znanosti

upis

čin učlanjenja u knjižnicu

informacijske i komunikacijske znanosti

upravljanje znanjem

preuzimanje, pohranjivanje i korištenje znanja članova neke organizacije

informacijske i komunikacijske znanosti

usmena povijest

povijest koja se temelji na iskustvu pojedinca ili skupine, obično zabilježena tijekom intervjua te često interpretirana i raspačana objavom u nekoj publikaciji

informacijske i komunikacijske znanosti