struna tražilica

image shadow

učestalost posudbe

brojčana vrijednost koja pokazuje koliko je često jedinica građe posuđena u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

učionica

izdvojena i posebno opremljena knjižnična prostorija namijenjena učenju i poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

učvršćivanje

ojačavanje podatkovnoga medija dodavanjem odgovarajuće tvari

informacijske i komunikacijske znanosti

udomljavanje mrežnih stranica

usluga smještaja mrežnog sadržaja na poslužitelju koju pružaju davatelji internetskih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

udruga ili organizacija koja se brine za prikupljanje i raspodjelu naknada nositeljima autorskih prava za jednu vrstu radova ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

Udruga za zaštitu prava nakladnika

hrvatska udruga koja se brine za kolektivno ostvarivanje prava nakladnika na naknadu za reproduciranje pisanih izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

ulaganje

pohranjivanje knjiga ili druge građe na police

informacijske i komunikacijske znanosti

umetak

jedinica građe koja redovito ili povremeno izlazi s drugom jedinicom građe u koju je umetnuta

informacijske i komunikacijske znanosti

umnožavanje

mehanički postupak kojim se izrađuje veći broj identičnih primjeraka

informacijske i komunikacijske znanosti

uncijala

knjižno pismo zaobljenih oblika nastalo kombinacijom uglate kapitale i kurzivne majuskule u doba Rimskoga Carstva

informacijske i komunikacijske znanosti