struna tražilica

image shadow

u tisku

ono što je u procesu tiskanja

informacijske i komunikacijske znanosti

učenje na daljinu

proces učenja komunikacijskim sredstvima u kojemu je onaj tko uči fizički udaljen od podučavatelja

informacijske i komunikacijske znanosti

učenje od kolega

proces suradnje u kojemu kreatori i provoditelji politika ili drugih aktivnosti izravnim kontaktom i praktičnom suradnjom uče iz iskustva svojih kolega iz drugih zemalja

informacijske i komunikacijske znanosti

učestalost posudbe

brojčana vrijednost koja pokazuje koliko je često jedinica građe posuđena u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

učestalost izlaženja

razdoblja u kojima se objavljuju sveščići ili dijelovi jedinice serijske građe ili osuvremenjene integrirajuće jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

učinkovitost

mjera ostvarenih ciljeva, sukladno planiranim aktivnostima u knjižnici

učionica

izdvojena i posebno opremljena knjižnična prostorija namijenjena učenju i poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

učvršćivanje

ojačavanje podatkovnoga medija dodavanjem odgovarajuće tvari

informacijske i komunikacijske znanosti

UDK broj

glavni ili pomoćni broj naveden u glavnim ili pomoćnim UDK tablicama

informacijske i komunikacijske znanosti

UDK konzorcij

krovna udruga koja razvija teorijske osnove Univerzalne decimalne klasifikacije i nadzire njezina izdanja, prijevode i primjenu

informacijske i komunikacijske znanosti