struna tražilica

image shadow

učestalost posudbe

brojčana vrijednost koja pokazuje koliko je često jedinica građe posuđena u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

učionica

izdvojena i posebno opremljena knjižnična prostorija namijenjena učenju i poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

učvršćivanje

ojačavanje podatkovnoga medija dodavanjem odgovarajuće tvari

informacijske i komunikacijske znanosti

udomljavanje mrežnih stranica

usluga smještaja mrežnog sadržaja na poslužitelju koju pružaju davatelji internetskih usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

udruga za kolektivno ostvarivanje prava

udruga ili organizacija koja se brine za prikupljanje i raspodjelu naknada nositeljima autorskih prava za jednu vrstu radova ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

Udruga za zaštitu prava nakladnika

hrvatska udruga koja se brine za kolektivno ostvarivanje prava nakladnika na naknadu za reproduciranje pisanih izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

udžbenički standard

dokument kojim se utvrđuju znanstveni, pedagoški, psihološki, didaktičko-metodički, etički, jezični, likovno-grafički i tehnički zahtjevi za izradbu udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava

informacijske i komunikacijske znanosti

udžbenik

knjiga pisana na osnovi nastavnoga plana i programa koja pregledno i sustavno tumači gradivo određenoga užeg područja znanosti ili struke

informacijske i komunikacijske znanosti

ukršteni katalog

katalog u kojemu su jedinice po autorskim imenima, naslovima i predmetnim odrednicama poredane u istome abecednom nizu

informacijske i komunikacijske znanosti

ulaganje

pohranjivanje knjiga ili druge građe na police

informacijske i komunikacijske znanosti