struna tražilica

image shadow

tabla

ilustrativna građa s popratnim tekstom ili bez njega, na stranici ili listu koji nije dio preliminarnih stranica ni dio glavnih nizova stranica opisivane jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

tabloid

novine manjega formata s kratkim člancima senzacionalističkoga, a često i izmišljenoga sadržaja i brojnim ilustracijama

informacijske i komunikacijske znanosti

taktilni grafički prikaz

trodimenzionalni prikaz načinjen uz pomoć materijala različite veličine i teksture te umnožen postupkom termoforma

informacijske i komunikacijske znanosti

tantijema

naknada koju autor dobiva od prihoda stečenih izvođenjem svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

tehnički urednik

urednik odgovoran za utvrđivanje tehničkih parametara nekoga izdanja na temelju kojih grafički urednik oblikuje stranice, odabire vrstu i veličinu pisma, raspoređuje ilustracije te druge parametre

informacijske i komunikacijske znanosti

tehnika suhe igle

grafička tehnika dubokoga tiska pri kojoj se udubine u matrici izrađuju iglom

informacijske i komunikacijske znanosti

teksting

sastavljanje i razmjenjivanje elektroničkih poruka putem mobilnih i/ili prenosivih uređaja

informacijske i komunikacijske znanosti

tekuća bibliografija

bibliografija koja popisuje suvremenu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

tekući broj

najnoviji broj jedinice serijske građe

informacijske i komunikacijske znanosti

tekući časopis

časopis koji izlazi

informacijske i komunikacijske znanosti