struna tražilica

image shadow

sabrana djela

sva djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

sadržajna signatura

pomična signatura oblikovana prema nekome elementu iz sadržaja jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

sadržajno samostalan rad

cjelovito djelo objavljeno u publikaciji s kojim drugim djelom

informacijske i komunikacijske znanosti

sajam knjiga

specijalizirani sajam organiziran radi izravnoga trgovanja i/ili zaključivanja trgovinskih poslova izloženim tiskanim knjigama, časopisima te sadržajima na elektroničkim medijima

informacijske i komunikacijske znanosti

sakupljač pretplata

fizička ili pravna osoba koja posreduje između proizvođača elektroničkih časopisa i knjižnica nudeći nabavu u pretplati

informacijske i komunikacijske znanosti

samocitiranje

upućivanje u pisanome radu na jednu ili više svojih prethodnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

samoplagiranje

preuzimanje već objavljenih vlastitih ideja ili vlastitoga već objavljenoga teksta na način da se prikazuje novim i originalnim

informacijske i komunikacijske znanosti

samostalna knjižnica

knjižnica koja ima status ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

samostanska knjižnica

zbirka knjiga i rukopisa u prostoru samostana namijenjena redovnicima i njihovim gostima

informacijske i komunikacijske znanosti

samozaduživanje

zaduživanje koje obavlja sam korisnik registrirajući svoju posudbu na za to predviđenome uređaju

informacijske i komunikacijske znanosti