struna tražilica

image shadow

sabrana djela

sva djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

sadržaj

popis naslova sadržajnih cjelina u nekoj jedinici građe

informacijske i komunikacijske znanosti

sadržajna signatura

pomična signatura oblikovana prema nekome elementu iz sadržaja jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

sadržajno samostalan rad

cjelovito djelo objavljeno u publikaciji s kojim drugim djelom

informacijske i komunikacijske znanosti

sajam knjiga

specijalizirani sajam organiziran radi izravnoga trgovanja i/ili zaključivanja trgovinskih poslova izloženim tiskanim knjigama, časopisima te sadržajima na elektroničkim medijima

informacijske i komunikacijske znanosti

sakupljač pretplata

fizička ili pravna osoba koja posreduje između nakladnika elektroničkih časopisa i knjižnica nudeći nabavu u pretplati

informacijske i komunikacijske znanosti

samizdat

knjige službeno cenzurirane u bivšem SSSR-u, potajno proizvedene različitim načinima i osobno raspačavane među prijateljima čitateljima

informacijske i komunikacijske znanosti

samoarhiviranje

postavljanje vlastitoga rada na javno dostupnu mrežnu stranicu

informacijske i komunikacijske znanosti

samocitiranje

upućivanje u pisanome radu na jednu ili više svojih prethodnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

samoplagiranje

preuzimanje već objavljenih vlastitih ideja ili vlastitoga već objavljenoga teksta na način da se prikazuje novim i originalnim

informacijske i komunikacijske znanosti