struna tražilica

image shadow

sajam knjiga

specijalizirani sajam organiziran radi izravnoga trgovanja i/ili zaključivanja trgovinskih poslova izloženim tiskanim knjigama, časopisima te sadržajima na elektroničkim medijima

informacijske i komunikacijske znanosti

samocitiranje

upućivanje u pisanome radu na jednu ili više svojih prethodnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

samozaduživanje

zaduživanje koje obavlja sam korisnik registrirajući svoju posudbu na za to predviđenome uređaju

informacijske i komunikacijske znanosti

sekundarna bibliografija

bibliografija u kojoj je građa popisana na temelju podataka preuzetih iz drugih bibliografija ili vrela

informacijske i komunikacijske znanosti

sekundarna publikacija

publikacija koja sadržava obavijesti o primarnim publikacijama ili je nastala na osnovi primarnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

signirati

dodijeliti knjižničnu signaturu jedinici knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

skriptorij

prostor u srednjovjekovnome samostanu u kojemu su se prepisivale i iluminirale rukopisne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovni rječnik

rječnik u kojemu je leksikografska definicija zamijenjena ilustracijom

informacijske i komunikacijske znanosti

slikovnica

bogato ilustrirana omeđena publikacija namijenjena djeci u kojoj slika preteže nad tekstom ili teksta uopće nema

informacijske i komunikacijske znanosti

službena informacija

informacija tijela javne vlasti o temi iz njegova djelokruga

informacijske i komunikacijske znanosti