struna tražilica

image shadow

računalni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice zapisane u strojno čitljivu formatu

informacijske i komunikacijske znanosti

rastezljivost

sposobnost materijala da se može rastezati bez oštećenja

informacijske i komunikacijske znanosti

ravnatelj knjižnice

osoba koja upravlja knjižnicom i odgovorna je za njezino cjelokupno poslovanje i usluge koje pruža

informacijske i komunikacijske znanosti

razduživanje

brisanje zabilježbe o posudbi vraćene jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

redakcijski podatci

podatci o stvarnome naslovu, vlasniku i urednicima novina ili periodičnih publikacija

informacijske i komunikacijske znanosti

regionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje građu nastalu u određenoj regiji

informacijske i komunikacijske znanosti

rekreacijsko čitanje

čitanje literature po vlastitu izboru u slobodno vrijeme

informacijske i komunikacijske znanosti

remitenda

neprodani ostatak robe koji knjižar ili prodavač novina vraća nakladniku

informacijske i komunikacijske znanosti

reprodukcija

izrada ili izvedba kojom se nastoji postići što veća sličnost s izvornikom

informacijske i komunikacijske znanosti

reprografija

vjerna reprodukcija različitih vrsta dokumenata s pomoću svjetlosti, topline ili električne radijacije

informacijske i komunikacijske znanosti