struna tražilica

image shadow

računalna učionica

učionica opremljena računalima za korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

računalni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice zapisane u strojno čitljivu formatu

informacijske i komunikacijske znanosti

rad prištampan u obrnutome smjeru

prištampani rad tiskan u smjeru obrnutome od smjera u kojemu je tiskan prvi ili glavni rad

informacijske i komunikacijske znanosti

radno vrijeme

vrijeme otvorenosti knjižnice u kojemu su korisnicima dostupne knjižnične usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

raniji stvarni naslov

stvarni naslov jedinice neomeđene građe koja je kasnije nastavila izlaziti pod drugim stvarnim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

raskuživanje

izlaganje jedinice građe plinu ili pari, obično u vakuumskoj ili hermetički zatvorenoj komori, radi dezinsekcije ili dezinfekcije

informacijske i komunikacijske znanosti

rasprodano izdanje

izdanje koje se više ne može nabaviti u redovitoj prodaji, a novo nije predviđeno u bliskoj budućnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

rastezljivost

sposobnost materijala da se može rastezati bez oštećenja

informacijske i komunikacijske znanosti

ravnatelj knjižnice

osoba koja upravlja knjižnicom i odgovorna je za njezino cjelokupno poslovanje i usluge koje pruža

informacijske i komunikacijske znanosti

razdjelna vrpca

vrpca pričvršćena na knjižni blok koja se umeće kao oznaka između stranica

informacijske i komunikacijske znanosti