struna tražilica

image shadow

rabljena knjiga

knjiga koja je prethodno imala barem jednoga vlasnika

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna grafika

prikaz izlaznih podataka u slikovnome obliku na zaslonu ili pisaču

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna mreža

sustav međusobno povezanih računala koji omogućuje brzu i jednostavnu razmjenu podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna obrada podataka

obrada podataka s pomoću računala

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna ontologija

eksplicitna specifikacija konceptualizacije određenoga područja koja omogućuje dosad najvišu razinu strojne obradivosti znanja toga područja

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna pogreška

sintaktička ili logička pogreška u programskome kodu

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna učionica

učionica opremljena računalima za korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

računalna znanost

skup teorijskih i praktičnih znanstvenih grana koje se bave razvojem i primjenom računala za pohranu i obradbu podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

računalni sustav

sustav koji se sastoji od sklopovlja i programske opreme te osoblja koje se njima koristi

informacijske i komunikacijske znanosti

računalstvo u oblaku

dostupnost računalnoga prostora i ostalih resursa potrebnih za obradu podataka na internetu na zahtjev korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti