struna tražilica

image shadow

paleografija

znanost koja se bavi tumačenjem starih pisama, natpisa i rukopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

parafraza

prepričavanje nekoga djela ili ulomka drugim riječima ili drugim jezikom

informacijske i komunikacijske znanosti

Pariška načela

međunarodno prihvaćena načela organizacije kataloga usvojena na Međunarodnoj konferenciji o kataložnim načelima održanoj u Parizu 1961.

informacijske i komunikacijske znanosti

partitura

pisana ili tiskana notna inačica glazbenoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

pečatiranje

označivanje vlasništva knjige otiskom pečata s imenom knjižnice na određenim stranicama knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

piktogram

zapis izražen slikovnim pismom

informacijske i komunikacijske znanosti

piratsko izdanje

izdanje djela objavljeno bez dopuštenja autora odnosno nositelja autorskoga prava

informacijske i komunikacijske znanosti

pisar

prepisivač srednjovjekovnih rukopisnih knjiga u skriptoriju

informacijske i komunikacijske znanosti

pjesmarica

zbirka pjesama s notama i tekstom

informacijske i komunikacijske znanosti

plaćeni jednodnevni tečaj

tečaj koji zaposlenici pohađaju jedanput tjedno, a za to vrijeme izbivaju s posla, obično bez gubitka primanja

informacijske i komunikacijske znanosti