struna tražilica

image shadow

paginacija

tekući niz brojeva ili slova koji u nekoj publikaciji ili rukopisu označuju redoslijed stranica

informacijske i komunikacijske znanosti

paleografija

znanost koja se bavi tumačenjem starih pisama, natpisa i rukopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

papir

pisaći materijal izrađen od isprepletanih vlakanaca biljnoga podrijetla

informacijske i komunikacijske znanosti

papirus

antički materijal za pisanje izrađen od močvarne biljke koja je nekoć samoniklo uspijevala u dolini rijeke Nila

informacijske i komunikacijske znanosti

paradigmatski odnos

odnos među pojmovima koji je svojstven samim pojmovima

informacijske i komunikacijske znanosti

parafraza

prepričavanje nekoga djela ili ulomka drugim riječima ili drugim jezikom

informacijske i komunikacijske znanosti

Pariška načela

međunarodno prihvaćena načela organizacije kataloga usvojena na Međunarodnoj konferenciji o kataložnim načelima održanoj u Parizu 1961.

informacijske i komunikacijske znanosti

parodija

književno djelo u kojemu se nekom ozbiljnom djelu podmeće satiričan sadržaj, a da se ne mijenja književni oblik i ton izvornoga djela, a često ni ritam

informacijske i komunikacijske znanosti

partitura

pisana ili tiskana notna inačica glazbenoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

patent

službeni dokument kojim se nekomu daje isključivo pravo korištenja nekoga tehničkoga izuma

informacijske i komunikacijske znanosti