struna tražilica

image shadow

objasnidbena uputnica

uputnica koja upućuje na to pod kojom vrstom odrednice treba u katalogu tražiti određenu vrstu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

objavljivanje

čin kojim djelo postaje pristupačno javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

obojeni obrez

obrez premazan bojom

informacijske i komunikacijske znanosti

obrez

vanjski rub knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

obuhvatnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u odnosu na potpunost, iscrpnost i suvremenost zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

obvezni primjerak

primjerak publikacije koji se temeljem zakona ili posebnoga ugovora dostavlja određenoj ustanovi, najčešće knjižnici, na trajno čuvanje i pohranu

informacijske i komunikacijske znanosti

odabir

postupak odlučivanja o tome koju će građu knjižnica nabaviti

informacijske i komunikacijske znanosti

odjel za mladež

prikladno opremljen dio narodne knjižnice namijenjen pružanju usluga mladeži

informacijske i komunikacijske znanosti

odjelitelj polja

kontrolna oznaka koja se upotrebljava na kraju svakoga promjenjivog polja kako bi ga odijelila od sljedećega

informacijske i komunikacijske znanosti

odobrenje

suglasnost koju nositelj autorskih prava obično daje u pisanome obliku za korištenje dijelova teksta i/ili reprodukciju ilustracija iz djela zaštićenoga zakonom o autorskome pravu korištenoga u većoj mjeri nego što je omogućeno zakonskim ograničenjima i iznimkama

informacijske i komunikacijske znanosti