struna tražilica

image shadow

obavijest o isteku roka posudbe

priopćenje korisniku o skorome isteku roka posudbe

informacijske i komunikacijske znanosti

obilazak knjižnice

usluga koju knjižnica pruža organiziranim skupinama posjetitelja ili ciljanim korisničkim skupinama kako bi ih upoznala s knjižnicom i/ili poučila

informacijske i komunikacijske znanosti

obilježba

kodiranje za digitalnu obradbu hiperteksta uklopljeno u tekst u suglasju s jezikom za obilježavanje

informacijske i komunikacijske znanosti

objasnidbena uputnica

uputnica koja upućuje na to pod kojom vrstom odrednice treba u katalogu tražiti određenu vrstu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

objavi ili nestani

pritisak na autora da objavi znanstveno djelo kako bi napredovao u akademskoj karijeri

informacijske i komunikacijske znanosti

objavljivanje

čin kojim djelo postaje pristupačno javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

Objedinjeni međunarodni standardni bibliografski opis

ISBD koji objedinjuje i tako nadomješta međunarodne bibliografske standarde za opis pojedinih vrsta građe

informacijske i komunikacijske znanosti

objedinjeno pretraživanje

istodobno pretraživanje višedijelnih baza podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

oblik sadržaja

temeljni oblik kroz koji je sadržaj jedinice knjižnične građe izražen

informacijske i komunikacijske znanosti

oblik sadržaja i vrsta medija

skupina bibliografskoga opisa koja ukazuje na temeljni oblik u kojem je iskazan sadržaj jedinice građe te na vrstu nosača koji služi za prijenos toga sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti