struna tražilica

image shadow

objavljivanje

čin kojim djelo postaje pristupačno javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

obojeni obrez

obrez premazan bojom

informacijske i komunikacijske znanosti

obrez

vanjski rub knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

obuhvatnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u odnosu na potpunost, iscrpnost i suvremenost zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

obvezni primjerak

primjerak publikacije koji se temeljem zakona ili posebnoga ugovora dostavlja određenoj ustanovi, najčešće knjižnici, na trajno čuvanje i pohranu

informacijske i komunikacijske znanosti

odjel za mladež

prikladno opremljen dio narodne knjižnice namijenjen pružanju usluga mladeži

informacijske i komunikacijske znanosti

odobrenje

suglasnost koju nositelj autorskih prava obično daje u pisanome obliku za korištenje dijelova teksta i/ili reprodukciju ilustracija iz djela zaštićenoga zakonom o autorskome pravu korištenoga u većoj mjeri nego što je omogućeno zakonskim ograničenjima i iznimkama

informacijske i komunikacijske znanosti

okomito ulaganje

ulaganje knjiga ili druge knjižnične građe na policu u uspravnome položaju

informacijske i komunikacijske znanosti

opća bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu bez obzira na sadržaj, vrstu, mjesto i vrijeme nastanka

informacijske i komunikacijske znanosti

opisna bibliografija

bibliografija u kojoj se građa podrobnije opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti