struna tražilica

image shadow

objasnidbena uputnica

uputnica koja upućuje na to pod kojom vrstom odrednice treba u katalogu tražiti određenu vrstu knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

objavljivanje

čin kojim djelo postaje pristupačno javnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

objedinjeno pretraživanje

istodobno pretraživanje višedijelnih baza podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

oblik sadržaja

temeljni oblik kroz koji je sadržaj jedinice knjižnične građe izražen

informacijske i komunikacijske znanosti

obojeni obrez

obrez premazan bojom

informacijske i komunikacijske znanosti

obrez

vanjski rub knjižnoga bloka

informacijske i komunikacijske znanosti

obuhvatnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u odnosu na potpunost, iscrpnost i suvremenost zbirke

informacijske i komunikacijske znanosti

obvezni primjerak

primjerak publikacije koji se temeljem zakona ili posebnoga ugovora dostavlja određenoj ustanovi, najčešće knjižnici, na trajno čuvanje i pohranu

informacijske i komunikacijske znanosti

odabir

postupak odlučivanja o tome koju će građu knjižnica nabaviti

informacijske i komunikacijske znanosti

odbačeni naziv

naziv koji je ocijenjen kao nepoželjan prema mjerilu za ocjenjivanje prihvatljivosti naziva

informacijske i komunikacijske znanosti