struna tražilica

image shadow

nacionalna informacijska strategija

usvojena politika neke zemlje kojoj je cilj razviti informacijsko područje

informacijske i komunikacijske znanosti

nadzirani rječnik

propisani popis riječi ili izraza za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički proizvod

proizvod koji je rezultat rada nekoga nakladnika ili nakladničkoga poduzeća

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički ugovor

ugovor kojim autor ili nositelj autorskoga prava ovlašćuje nakladnika da autorsko djelo umnoži u određenome broju primjeraka i da se pobrine za raspačavanje

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada za korištenje

naknada koju autor dobiva od prihoda stečenih korištenjem svoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

nekomercijalni nakladnik

fizička ili pravna osoba kojoj je nakladništvo pomoćna djelatnost kojom dokumentira i prati osnovnu djelatnost

informacijske i komunikacijske znanosti

nepismenost

obilježje osobe koja nije dosegla stupanj funkcionalne pismenosti

informacijske i komunikacijske znanosti

neposudbeni

koji je namijenjen korištenju isključivo u knjižničnome prostoru

informacijske i komunikacijske znanosti

neskraćen

koji je u potpunome, cjelotekstovnome obliku

informacijske i komunikacijske znanosti