struna tražilica

image shadow

nacionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu nastalu u jednoj zemlji

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna informacijska strategija

usvojena politika neke zemlje kojoj je cilj razviti informacijsko područje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna zbirka

zbirka knjižnične građe objavljene u pojedinoj zemlji, kao i građe objavljene izvan te zemlje, čiji se sadržaj odnosi na tu zemlju, pisana nacionalnim jezikom ili joj je autor iz te zemlje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalni sveučilišni knjižnični sustav

knjižnični sustav koji okuplja sve sveučilišne knjižnične sustave određene zemlje

informacijske i komunikacijske znanosti

nadređeni stvarni naslov

stvarni naslov jedinice građe koja sadržava dva pojedinačna djela ili više njih, a odnosi se na jedinicu građe kao cjelinu

informacijske i komunikacijske znanosti

nadzirani rječnik

propisani popis riječi ili izraza za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladna knjižara

knjižarsko poduzeće koje se bavi izdavanjem knjiga i prodajom knjiga na veliko

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički proizvod

proizvod koji je rezultat rada nekoga nakladnika ili nakladničkoga poduzeća

informacijske i komunikacijske znanosti

nakladnički ugovor

ugovor kojim autor ili nositelj autorskoga prava ovlašćuje nakladnika da autorsko djelo umnoži u određenome broju primjeraka i da se pobrine za raspačavanje

informacijske i komunikacijske znanosti

naknada za javnu posudbu

novčana naknada nositeljima autorskoga prava za posudbu njihovih djela u knjižnicama

informacijske i komunikacijske znanosti