struna tražilica

image shadow

nabava knjižnične građe

niz postupaka i poslova u knjižnici kojima je cilj identificirati, odabrati i pribaviti građu za knjižnični fond

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu nastalu u jednoj zemlji

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna informacijska strategija

usvojena politika neke zemlje kojoj je cilj razviti informacijsko područje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna zbirka

zbirka knjižnične građe objavljene u pojedinoj zemlji, kao i građe objavljene izvan te zemlje, čiji se sadržaj odnosi na tu zemlju, pisana nacionalnim jezikom ili joj je autor iz te zemlje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalni sveučilišni knjižnični sustav

knjižnični sustav koji okuplja sve sveučilišne knjižnične sustave određene zemlje

informacijske i komunikacijske znanosti

načelo podjele u stručne skupine

kriterij korišten za podjelu u stručne skupine

informacijske i komunikacijske znanosti

nadređeni stvarni naslov

stvarni naslov jedinice građe koja sadržava dva pojedinačna djela ili više njih, a odnosi se na jedinicu građe kao cjelinu

informacijske i komunikacijske znanosti

nadzirani rječnik

propisani popis riječi ili izraza za označivanje

informacijske i komunikacijske znanosti

najviši naziv

preporučeni naziv koji predstavlja pojam za koji u tezaurusu ne postoji širi pojam

informacijske i komunikacijske znanosti

naklada

ukupan broj otisnutih primjeraka pojedinoga izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti