struna tražilica

image shadow

na ogled

unaprijed dogovoren način nabave kod kojega nakladnik ili knjižar automatski šalje nove knjige knjižnici u skladu s procjenom da odgovaraju prethodno utvrđenim knjižničnim potrebama

informacijske i komunikacijske znanosti

nabava knjižnične građe

niz postupaka i poslova u knjižnici kojima je cilj identificirati, odabrati i pribaviti građu za knjižnični fond

informacijske i komunikacijske znanosti

nabava na zahtjev korisnika

model nabave kojim korisnik po vlastitoj želji kroz knjižnični katalog naručuje neposredno od nakladnika bez posredovanja knjižničara jedinicu građe koju knjižnica ne posjeduje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje svu građu nastalu u jednoj zemlji

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna bibliografska kontrola

bibliografska kontrola u određenoj zemlji ili jednome jezičnom području

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna informacijska strategija

usvojena politika neke zemlje kojoj je cilj razviti informacijsko područje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna knjižnica

središnja knjižnica u zemlji koja prikuplja, organizira i čuva nacionalnu zbirku knjiga, časopisa i ostale građe uključujući i njihove elektroničke inačice, a obično izrađuje i nacionalnu bibliografiju

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalna zbirka

zbirka knjižnične građe objavljene u pojedinoj zemlji, kao i građe objavljene izvan te zemlje, čiji se sadržaj odnosi na tu zemlju, pisana nacionalnim jezikom ili joj je autor iz te zemlje

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalni agregator

organizacija koja prikuplja, formatira i upravlja metapodacima više pružatelja podataka, te pruža usluge vlastitoga portala i funkcionira kao pružatelj podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

nacionalni bibliografski broj

trajni, jedinstveni broj specifičan za pojedinu nacionalnu knjižnicu kojim ova označuje jedinicu građe ili njezine metapodatke ukoliko nemaju neki drugi identifikator

informacijske i komunikacijske znanosti