struna tražilica

image shadow

margina

neispisana rubna bjelina na stranici nekoga teksta

informacijske i komunikacijske znanosti

marginalija

bilješka tiskana ili pisana na margini

informacijske i komunikacijske znanosti

marmorirani obrez

obrez odrezan i obojen tako da nalikuje mramoru

informacijske i komunikacijske znanosti

marmorirani papir

papir s mramorastim uzorkom koji se u knjigoveštvu upotrebljava za spojne listove ili omote knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

matrični pisač

pisač s iglicama raspoređenima u pravokutnu matricu od kojih svaka ostavlja točku na željenome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti

međunarodna bibliografija

bibliografija koja uključuje međunarodno nastalu građu

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodno arhivsko vijeće

profesionalna udruga arhivista koja se bavi svjetskom arhivskom baštinom

informacijske i komunikacijske znanosti

Međunarodno vijeće za dječju knjigu

nevladina i neprofitna organizacija koju čini mreža ustanova i pojedinaca koji u svojemu radu na različite načine povezuju djecu i knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

mjereni format

format knjige izražen u centimetrima

informacijske i komunikacijske znanosti

mjesečnik

periodična publikacija koja izlazi svakoga mjeseca, odnosno dvanaest puta godišnje

informacijske i komunikacijske znanosti