struna tražilica

image shadow

magazin

ilustrirana serijska publikacija većinom općega, zabavnoga sadržaja, koja može pokrivati i neko uže područje

informacijske i komunikacijske znanosti

magnetska traka

tanka plastična traka s jedne strane premazana metalnim oksidom na koju se zapisuju kodirani podaci namijenjeni elektroničkoj pohrani i obradi

informacijske i komunikacijske znanosti

majuskula

najstariji tip grčkoga i latinskoga pisma u kojemu su sva slova iste veličine

informacijske i komunikacijske znanosti

makrotezaurus

tezaurus koji sadržava opće nazive za označivanje koji pokrivaju široka područja znanja

informacijske i komunikacijske znanosti

makulatura

loše ili pogrešno otisnuti arci koji se zbog nedostataka ne mogu upotrijebiti

informacijske i komunikacijske znanosti

manifest

javna izjava pojedinca, skupine, organizacije ili vlade o vlastitim stavovima, motivima, planovima ili namjerama

informacijske i komunikacijske znanosti

manipulant

tehnički pomoćnik u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

mapiranje

metoda pretraživanja tijekom kojega se korisnikov upit povezuje s izrazima iz tezaurusa baze podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

mapiranje istovrijednosti

mapiranje koje pokazuje da se pojam u ciljnome rječniku smatra po opsegu istovjetnim pojmu u izvornome rječniku

informacijske i komunikacijske znanosti

MARC

međunarodni standardni format za izradu strojnočitljivih bibliografskih zapisa

informacijske i komunikacijske znanosti