struna tražilica

image shadow

kabina za studijski rad

potpuno zatvoren, zvučno izoliran radni prostor za korisnike knjižnice unutar korisničkoga prostora

informacijske i komunikacijske znanosti

kalamoteka

spremnik za čuvanje zašiljene cjevčice od trstike kojom se pisalo po papirusu i pergamentu

informacijske i komunikacijske znanosti

kapitala

latinsko pismo nastalo u doba Rimskoga Carstva u kojemu se upotrebljavaju samo velika slova

informacijske i komunikacijske znanosti

kartografska građa

cjelovit ili djelomičan prikaz Zemlje ili kojega nebeskog tijela u bilo kojemu mjerilu

informacijske i komunikacijske znanosti

kartoteka

organizirana zbirka kartica s ispisanim podatcima

informacijske i komunikacijske znanosti

kartular

knjiga koja sadržava prijepise isprava izdanih u korist neke fizičke ili pravne osobe te inventar pokretnih i nepokretnih dobara te osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

kartuša

okvirni ukras koji ima oblik polusvijene vrpce ili lista

informacijske i komunikacijske znanosti

kaširanje

konzervacijski postupak dodavanja pojačavajućega sloja na poleđinu jedinice građe uz uvjet da ostane što je više moguće u izvornome stanju

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog na listićima

katalog u kojemu su kataložne jedinice ispisane na listićima veličine 12,5 x 7,5 cm i uložene u ladice posebno dizajnirana ormarića

informacijske i komunikacijske znanosti

katalogizator

knjižničar odgovoran za izradbu kataložnih zapisa za jedinice građe koje knjižnica nabavlja

informacijske i komunikacijske znanosti