struna tražilica

image shadow

kabina za studijski rad

potpuno zatvoren, zvučno izoliran radni prostor za korisnike knjižnice unutar korisničkoga prostora

informacijske i komunikacijske znanosti

kalamoteka

spremnik za čuvanje zašiljene cjevčice od trske kojom se pisalo po papirusu i pergamentu

informacijske i komunikacijske znanosti

kalendar

vrsta serijske građe, najčešće godišnjak, koja uz raznorodne tekstove donosi pregled dana, tjedana i mjeseci u godini

informacijske i komunikacijske znanosti

kapitala

latinsko pismo nastalo u doba Rimskoga Carstva u kojemu se upotrebljavaju samo velika slova

informacijske i komunikacijske znanosti

kartografska građa

cjelovit ili djelomičan prikaz Zemlje ili kojega nebeskog tijela u bilo kojemu mjerilu

informacijske i komunikacijske znanosti

kartografska zbirka

posebna zbirka starih zemljopisnih karata i atlasa

informacijske i komunikacijske znanosti

kartografski matematički podatci

podatci relevantni za opis kartografske građe koji obuhvaćaju podatke o mjerilu, projekciji, koordinatama i ravnodnevici

informacijske i komunikacijske znanosti

kartoteka

organizirana zbirka kartica s ispisanim podatcima

informacijske i komunikacijske znanosti

kartular

knjiga koja sadržava prijepise isprava izdanih u korist neke fizičke ili pravne osobe te inventar pokretnih i nepokretnih dobara te osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

kartuša

okvirni ukras koji ima oblik polusvijene vrpce ili lista

informacijske i komunikacijske znanosti