struna tražilica

image shadow

kapitala

latinsko pismo nastalo u doba Rimskoga Carstva u kojemu se upotrebljavaju samo velika slova

informacijske i komunikacijske znanosti

kartoteka

organizirana zbirka kartica s ispisanim podatcima

informacijske i komunikacijske znanosti

katalog na listićima

katalog u kojemu su kataložne jedinice ispisane na listićima veličine 12,5 x 7,5 cm i uložene u ladice posebno dizajnirana ormarića

informacijske i komunikacijske znanosti

kemijsko čišćenje

čišćenje knjižnične građe uranjanjem u kemikalije ili njihovim površinskim nanošenjem

informacijske i komunikacijske znanosti

kiseli papir

papir s niskom vrijednošću pH koji tijekom vremena požuti i postane lomljiv

informacijske i komunikacijske znanosti

ključna riječ

riječ ili skupina riječi iz naslova ili teksta dokumenta kojom se označuje sadržaj i omogućuje pretraživanje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjiga pričvršćena lancem

srednjovjekovna knjiga čiji je uvez metalnim lancem vezan uz policu ili pult da bi se spriječilo odnošenje

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigoveštvo

uvezivanje i ukoričavanje knjiga i drugih sličnih proizvoda

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigoveža

kvalificirani grafički radnik koji uvezuje knjige te dorađuje tiskovine i druge grafičke proizvode

informacijske i komunikacijske znanosti

knjigovežnica

odjel grafičke tvrtke ili samostalna radionica u kojoj se uvezuju knjige i drugi grafički proizvodi

informacijske i komunikacijske znanosti