struna tražilica

image shadow

javnost

veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena cijena

cijena knjige predviđena posebnim propisom pojedine zemlje bez prava podizanja ili spuštanja u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika s objašnjenjima na istome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje na jednome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti