struna tražilica

image shadow

javnost

veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena cijena

cijena knjige predviđena posebnim propisom pojedine zemlje bez prava podizanja ili spuštanja u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena odrednica

utvrđeni oblik imena neke fizičke osobe ili korporativnoga tijela pod kojim se u abecednome katalogu okupljaju sve glavne kataložne jedinice u kojima se ta osoba ili to tijelo javlja kao autor te analitičke, sporedne i skupne kataložne jedinice koje se za tu osobu ili to tijelo izrađuju

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstveni stvarni naslov

utvrđeni oblik stvarnoga naslova nekoga djela pod kojim se u katalogu okupljaju sva izdanja toga djela, uključujući prijevode i preradbe

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstveno digitalno tržište

tržište digitalnih proizvoda bez teritorijalnih ograničenja (u okviru države ili šire trgovinske zajednice) i s jednakim uvjetima za sve sudionike

informacijske i komunikacijske znanosti

jednohijerarhijska struktura

hijerarhijski raspored pojmova u pojmovnome sustavu, tezaurusu ili klasifikacijskoj shemi u kojemu svaki pojam može imati samo jedan širi pojam na razini koja mu neposredno prethodi

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični rječnik

rječnik koji sadržava popis riječi određenoga jezika s objašnjenjima na istome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

jednojezični tezaurus

tezaurus s nazivima za označivanje na jednome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

jednokolutna kaseta

kaseta u kojoj je kolut filma ili magnetske vrpce trajno zatvoren u kutiji, čiji su krajevi međusobno spojeni da bi se omogućila neprekidna reprodukcija bez premotavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

jednostrana polica

polica na koju se knjižnična građa smješta samo s jedne strane

informacijske i komunikacijske znanosti