struna tražilica

image shadow

japanski papir

tanak, mekan, čvrst, poluproziran papir izrađen od vlakana različitih biljaka porijeklom iz Japana, koji se rabi za popravak oštećenih listova knjiga

informacijske i komunikacijske znanosti

javna knjižnica

knjižnica koja se financira iz javnih sredstava i dostupna je svim članovima određene zajednice

informacijske i komunikacijske znanosti

javnost

veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinica knjižnične građe

entitet intelektualnoga ili umjetničkoga sadržaja zamišljen, proizveden ili objavljen kao cjelina

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena adresa građe

adresa koja s protokolom za pristup jednoznačno identificira građu dostupnu na određenome mjestu na mreži

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena cijena

cijena knjige predviđena posebnim propisom pojedine zemlje bez prava podizanja ili spuštanja u određenome razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstvena odrednica

utvrđeni oblik imena neke fizičke osobe ili korporativnoga tijela pod kojim se u abecednome katalogu okupljaju sve glavne kataložne jedinice u kojima se ta osoba ili to tijelo javlja kao autor te analitičke, sporedne i skupne kataložne jedinice koje se za tu osobu ili to tijelo izrađuju

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstveni naziv jedinice građe

trajna oznaka jedinice građe ili samo informacije koja omogućuje njihovo pronalaženje na mreži bez obzira na promjenu mjesta

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstveni stvarni naslov

utvrđeni oblik stvarnoga naslova nekoga djela pod kojim se u katalogu okupljaju sva izdanja toga djela, uključujući prijevode i preradbe

informacijske i komunikacijske znanosti

jedinstveno digitalno tržište

tržište digitalnih proizvoda bez teritorijalnih ograničenja (u okviru države ili šire trgovinske zajednice) i s jednakim uvjetima za sve sudionike

informacijske i komunikacijske znanosti