struna tražilica

image shadow

idealni primjerak

bibliografski opis najboljega primjerka prvoga otiska nekog izdanja, s kojim se uspoređuju svi ostali primjerci tog i idućih otisaka

informacijske i komunikacijske znanosti

identifikator jedinice knjižnične građe

brojčana ili slovno-brojčana oznaka povezana s jedinicom građe koju identificira prema određenome međunarodnom standardu

informacijske i komunikacijske znanosti

ideografija

pojmovno pismo koje karakterizira konvencionalno predočavanje pojmova crtežom i slikom

informacijske i komunikacijske znanosti

ideogram

grafički simbol koji predstavlja pojam umjesto skupa slova koji prikazuje foneme govornoga jezika u abecednim pismima

informacijske i komunikacijske znanosti

IFLA-in vaučer

sredstvo bezgotovinskoga plaćanja u međunarodnoj međuknjižničnoj posudbi

informacijske i komunikacijske znanosti

igra

jedinica neknjižne građe namijenjena igranju prema propisanim pravilima ili uputi

informacijske i komunikacijske znanosti

igračka

jedinica neknjižne građe koja služi kao sredstvo za dječju igru i/ili učenje

informacijske i komunikacijske znanosti

igraonica

knjižnični odjel u kojemu se organiziraju igre za djecu

informacijske i komunikacijske znanosti

igrifikacija

primjena igara ili elementa nalik onima kakvi se nalaze u igrama u kontekstima nepovezanim s igrom

informacijske i komunikacijske znanosti

igroteka

knjižnični odjel u kojemu se mogu posuditi igre i igračke

informacijske i komunikacijske znanosti