struna tražilica

image shadow

hagiografija

životopis ili legenda o svetcu

informacijske i komunikacijske znanosti

hemeroteka

zbirka isječaka iz tiskanih publikacija, napose novina i časopisa, posvećenih određenoj temi od prethodno utvrđena interesa za korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

hipertekst

tekstna struktura koja se sastoji od međusobno povezanih jedinica informacije prikazana na elektroničkome uređaju

informacijske i komunikacijske znanosti

Hrvatsko knjižničarsko društvo

strukovna udruga osnovana radi razvoja i promicanja knjižničarske struke u Hrvatskoj

informacijske i komunikacijske znanosti