struna tražilica

image shadow

gaming

igranje računalnih igara ili videoigara u knjižničnim igraonicama namijenjeno zabavi i poduci članova

informacijske i komunikacijske znanosti

genealoška tabla

grafički prikaz obično u obliku naopaka stabla čije grane pokazuju veze među osobama sa zajedničkim pretkom, najčešće otisnut na spojnim listovima biografske ili povijesne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

generička kompetencija

kompetencija koja ima široku primjenu te omogućuje fleksibilnu prilagodbu zahtjevima visokostručnih knjižničarskih poslova

informacijske i komunikacijske znanosti

generički naslov

općeniti naslov jedinice građe koji označava vrstu, oblik ili učestalost izlaženja publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

generički odnos

odnos u kojem sadržaj nižega pojma uključuje sadržaj višega pojma, pri čemu se niži pojam od višega razlikuje po najmanje jednoj dodatnoj karakteristici

informacijske i komunikacijske znanosti

glagoljica

slavensko pismo izvedeno iz grčkoga pisma

informacijske i komunikacijske znanosti

glava novina

tekst stalna i karakteristična oblika na vrhu naslovne stranice novina

informacijske i komunikacijske znanosti

glavna kataložna jedinica

kataložna jedinica koja daje najpotpunije podatke o nekoj jedinici knjižnične građe i tako je nedvosmisleno identificira

informacijske i komunikacijske znanosti

glavna naslovna stranica

u publikaciji s više naslovnih stranica ona koja je pisana jezikom i pismom publikacije odnosno ona koja je potpunija

informacijske i komunikacijske znanosti

glavna referentna datoteka UDK

normativna baza UDK brojeva koja sadržava odobrene izmjene i dopune sustava UDK

informacijske i komunikacijske znanosti