struna tražilica

image shadow

faceta

skup svih stručnih podskupina nastalih podjelom određene stručne skupine prema jednoj značajki

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna analiza

ispitivanje različitih aspekata predmeta da bi se utvrdile osnovne značajke za oblikovanje stručnih podskupina

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna klasifikacija

klasifikacijski sustav izrađen na temelju facetne analize temeljnih značajki predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna oznaka

stručna oznaka koja sadržava indikator facete

informacijske i komunikacijske znanosti

faksimilni pretisak

novo izdanje jedinice knjižnične građe čiji je glavni dio nastao točnom reprodukcijom izvornih stranica prijašnjega izdanja

informacijske i komunikacijske znanosti

faktografska informacija

informacija koju knjižničar može pružiti korisniku bez opsežna pretraživanja

informacijske i komunikacijske znanosti

faktografski izvor

konvencionalni referentni izvor koji nudi gotove činjenice

informacijske i komunikacijske znanosti

faktura

knjigovodstvena isprava koju dobavljač šalje kupcu za vrijednost proizvoda ili usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

fakultetska knjižnica

knjižnica specijalnoga tipa organizirana kao središnja knjižnična jedinica određenoga fakulteta

informacijske i komunikacijske znanosti

fanzin

elektronička ili tiskana jedinica serijske građe koja donosi vijesti i informacije namijenjene obožavateljima poznate osobe, skupine ili određene pojave

informacijske i komunikacijske znanosti