struna tražilica

image shadow

faceta

skup svih stručnih podskupina nastalih podjelom određene stručne skupine prema jednoj značajki

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna analiza

ispitivanje različitih aspekata predmeta da bi se utvrdile osnovne značajke za oblikovanje stručnih podskupina

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna klasifikacija

klasifikacijski sustav izrađen na temelju facetne analize temeljnih značajki predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna oznaka

stručna oznaka koja sadržava indikator facete

informacijske i komunikacijske znanosti

fanzin

elektronička ili tiskana jedinica serijske građe koja donosi vijesti i informacije namijenjene obožavateljima poznate osobe, skupine ili određene pojave

informacijske i komunikacijske znanosti

fiksna signatura

signatura koja jedinicu građe veže uz točno određeno mjesto u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

filatelijska knjižnica

knjižnica posvećena povijesti skupljanja poštanskih maraka

informacijske i komunikacijske znanosti

filigranologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem vodenih znakova

informacijske i komunikacijske znanosti

fizikalno oštećenje

oštećenje uzrokovano svjetlom, toplinom ili vlagom

informacijske i komunikacijske znanosti

folijacija

tekući niz brojeva ili slova koja u nekoj publikaciji ili rukopisu označuju redoslijed listova

informacijske i komunikacijske znanosti