struna tražilica

image shadow

faceta

skup svih stručnih podskupina nastalih podjelom određene stručne skupine prema jednoj značajki

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna analiza

ispitivanje različitih aspekata predmeta da bi se utvrdile osnovne značajke za oblikovanje stručnih podskupina

informacijske i komunikacijske znanosti

facetna klasifikacija

klasifikacijski sustav izrađen na temelju facetne analize temeljnih značajki predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

fiksna signatura

signatura koja jedinicu građe veže uz točno određeno mjesto u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

filatelijska knjižnica

knjižnica posvećena povijesti skupljanja poštanskih maraka

informacijske i komunikacijske znanosti

filigranologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem vodenih znakova

informacijske i komunikacijske znanosti

fizikalno oštećenje

oštećenje uzrokovano svjetlom, toplinom ili vlagom

informacijske i komunikacijske znanosti

folijacija

tekući niz brojeva ili slova koja u nekoj publikaciji ili rukopisu označuju redoslijed listova

informacijske i komunikacijske znanosti

folio

bibliografski format knjige u kojemu je tiskarski arak presavijen jedanput

informacijske i komunikacijske znanosti

formalna odrednica

odrednica koja obilježava vrstu djela što ga sadrži publikacija popisana pod tom odrednicom

informacijske i komunikacijske znanosti