struna tražilica

image shadow

Dablinska jezgra

standardni skup 15 metapodataka koji omogućuju opis i pronalaženje mrežnih dokumenata

informacijske i komunikacijske znanosti

daljinski pristup

uporaba elektroničke građe pohranjene na poslužitelju putem računalne mreže

informacijske i komunikacijske znanosti

daljnje obrazovanje

strukovno usmjereno obrazovanje nakon redovnoga školskog obrazovanja, predviđeno uglavnom za dobnu skupinu stariju od 16 godina

informacijske i komunikacijske znanosti

dar

način nabave knjižnične građe kojim knjižnica odabire ponuđenu poklonjenu građu i unosi je u svoj fond

informacijske i komunikacijske znanosti

dar knjiga

bogato opremljena knjiga trajne vrijednosti i pristupačne cijene namijenjena darivanju

informacijske i komunikacijske znanosti

datoteka

organizirani skup povezanih zapisa ili podataka koji se u računalu obrađuju kao cjelina

informacijske i komunikacijske znanosti

davatelj licencije

nakladnik ili trgovac koji omogućuje pristup licenciranoj građi ili njezinu kupnju temeljem licencnoga ugovora

informacijske i komunikacijske znanosti

defektni primjerak

primjerak publikacije kojemu nedostaju stranice, u kojemu nisu otisnuti dijelovi teksta ili je pogrešno uvezan

informacijske i komunikacijske znanosti

delaminacija

uklanjanje materijala za laminaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

demotsko pismo

najjednostavniji oblik egipatskoga pisma

informacijske i komunikacijske znanosti