struna tražilica

image shadow

daljinski pristup

uporaba elektroničke građe pohranjene na poslužitelju putem računalne mreže

informacijske i komunikacijske znanosti

davatelj licencije

nakladnik ili trgovac koji omogućuje pristup licenciranoj građi ili njezinu kupnju temeljem licencnoga ugovora

informacijske i komunikacijske znanosti

didaktička kartica

kartica s otisnutim slovom, riječju, simbolom ili slikom koja se upotrebljava pri poučavanju

informacijske i komunikacijske znanosti

didaktička slika

slika popraćena pitanjima ili objašnjenjima

informacijske i komunikacijske znanosti

dijafilm

smotak filma koji sadrži slijed slika koje su oblikovane za uzastopno gledanje, sa zvukom ili bez zvuka

informacijske i komunikacijske znanosti

dijapozitiv

uokvirena slika na filmu ili drugome prozirnom materijalu namijenjena gledanju s pomoću projektora

informacijske i komunikacijske znanosti

dimenzionalna stabilnost

sposobnost jedinice knjižnične građe da zadrži svoje dimenzije i oblik unatoč učincima obrade, okoliša, starenja i uporabe u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

diplomatika

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem diploma i sličnih službenih dokumenata, napose rukopisnih, i utvrđivanjem njihove autentičnosti i vrijednosti kao povijesnoga svjedočanstva

informacijske i komunikacijske znanosti

diskografija

cjelovit i sustavan popis svih glazbenih izdanja nekoga izvođača

informacijske i komunikacijske znanosti

dječji odjel

prikladno opremljen dio narodne knjižnice namijenjen pružanju usluga djeci

informacijske i komunikacijske znanosti