struna tražilica

image shadow

daljinski pristup

uporaba elektroničke građe pohranjene na poslužitelju putem računalne mreže

informacijske i komunikacijske znanosti

dar

način nabave knjižnične građe kojim knjižnica odabire ponuđenu poklonjenu građu i unosi je u svoj fond

informacijske i komunikacijske znanosti

dar knjiga

bogato opremljena knjiga trajne vrijednosti i pristupačne cijene namijenjena darivanju

informacijske i komunikacijske znanosti

davatelj licencije

nakladnik ili trgovac koji omogućuje pristup licenciranoj građi ili njezinu kupnju temeljem licencnoga ugovora

informacijske i komunikacijske znanosti

defektni primjerak

primjerak publikacije kojemu nedostaju stranice, u kojemu nisu otisnuti dijelovi teksta ili je pogrešno uvezan

informacijske i komunikacijske znanosti

delaminacija

uklanjanje materijala za laminaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

demotsko pismo

najjednostavniji oblik egipatskoga pisma

informacijske i komunikacijske znanosti

deplijan

letak formata A4 obično savijen na tri dijela koji se rabi u poslovnoj komunikaciji i u promotivne svrhe

informacijske i komunikacijske znanosti

depozitarna knjižnica

knjižnica u koju druge knjižnice, u skladu s prethodnim dogovorom, pohranjuju dio svojega nekorištenog ili rjeđe korištena fonda

informacijske i komunikacijske znanosti

deskriptivna anotacija

kratki opisni prikaz sadržaja jedinice knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti