struna tražilica

image shadow

CD-ROM

plastični optički disk promjera 12 cm za pohranu podataka u digitalnome formatu koji se mogu čitati, ali ne i brisati ili mijenjati

informacijske i komunikacijske znanosti

centar za učenje

institucija koja na razini lokalne zajednice pruža pomoć onima koji uče, pružajući usluge informiranja o obrazovanju, savjetovanja i procjene

informacijske i komunikacijske znanosti

centralizirana katalogizacija

izradba bibliografskih zapisa na jednome mjestu za potrebe više knjižnica u svrhu ujednačene obradbe građe i ekonomičnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

cenzura

sustav administrativnih mjera koje poduzimaju državne, vjerske, stranačke i druge vlasti protiv objavljivanja, raspačavanja, čitanja, slušanja i gledanja nepoćudnih i za društvo opasnih djela

informacijske i komunikacijske znanosti

cicero

slovo veličine dvanaest tipografskih točaka

informacijske i komunikacijske znanosti

cijena u pretplati

cijena knjige, novina ili časopisa koja vrijedi za kupce u određenome razdoblju prije objavljivanja

informacijske i komunikacijske znanosti

cikloknjižničar

knjižničar koji biciklirajući promiče knjižnicu i knjižnične usluge te održivi razvoj i zdrav život

informacijske i komunikacijske znanosti

ciklostil

mehanički stroj za umnožavanje manjega broja primjeraka neke građe koji koristi matricu izrađenu na pisaćem stroju bez strojopisne vrpce

informacijske i komunikacijske znanosti

ciljana populacija

stvarni i potencijalni korisnici knjižnice, kao ciljna skupina korisnika usluga ili kao primarna skupina korisnika specifične knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

ciljni jezik

jezik na koji se prevodi ili iz kojega se preuzima istovrijednica naziva na izvornome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti