struna tražilica

image shadow

bakropis

grafička tehnika dubokoga tiska koja se izvodi iglom na bakrenoj ploči prevučenoj slojem crnoga voska koja se nakon uzrezivanja izlaže kemikaliji

informacijske i komunikacijske znanosti

bakrorez

grafička tehnika dubokoga tiska u kojoj se bakrenu ploču urezuje dubačem

informacijske i komunikacijske znanosti

baza cjelovitih tekstova

baza podataka koja sadržava cjelovite dokumente ili osnovne dijelove dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

beneventana

srednjovjekovno rukopisno latinsko pismo koje se u našim krajevima koristilo od 8. st. do prve polovice 15. st.

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatni pristup

pristup građi i/ili usluzi bez plaćanja novčane naknade

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobrod

pokretna knjižnica smještena u posebno uređenu brodu namijenjenome prijevozu i posudbi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofil

ljubitelj knjiga koji sustavno i znalački izgrađuje svoju zbirku

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofilija

strast za skupljanjem knjiga zbog njihova sadržaja, starine, uveza, ilustracija, tiska ili njihove nacionalne, vjerske ili koje druge osobitosti

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofobija

osjećaj jake odbojnosti ili mržnje prema knjigama i učincima koje knjige mogu imati na društvene i kulturne vrijednosti

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografija

znanstvena disciplina koja se bavi načelima i metodološkim postupcima izradbe različitih vrsta popisa

informacijske i komunikacijske znanosti