struna tražilica

image shadow

beneventana

srednjovjekovno rukopisno latinsko pismo koje se u našim krajevima koristilo od 8. st. do prve polovice 15. st.

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobrod

pokretna knjižnica smještena u posebno uređenu brodu namijenjenome prijevozu i posudbi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofil

ljubitelj knjiga koji sustavno i znalački izgrađuje svoju zbirku

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski format

format knjige određen brojem presavijanja tiskarskih araka

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem knjige kao materijalnoga predmeta, njezine povijesti i društvene uloge

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliomanija

bolesna strast za skupljanjem i posjedovanjem knjiga bez obzira na njihov sadržaj

informacijske i komunikacijske znanosti

biološka razgradnja

propadanje knjižnične građe uzrokovano biološkim čimbenicima

informacijske i komunikacijske znanosti

biološko čišćenje

čišćenje knjižnične građe primjenom enzima

informacijske i komunikacijske znanosti

biološko oštećenje

oštećenje uzrokovano plijesni, gljivicama, bakterijama, kukcima, pticama ili glodavcima

informacijske i komunikacijske znanosti

bolnička knjižnica

knjižnica u bolnici namijenjena bolničkomu osoblju i/ili pacijentima

informacijske i komunikacijske znanosti