struna tražilica

image shadow

bakropis

grafička tehnika dubokoga tiska koja se izvodi iglom na bakrenoj ploči prevučenoj slojem crnoga voska koja se nakon uzrezivanja izlaže kemikaliji

informacijske i komunikacijske znanosti

bakrorez

grafička tehnika dubokoga tiska u kojoj se bakrenu ploču urezuje dubačem

informacijske i komunikacijske znanosti

beneventana

srednjovjekovno rukopisno latinsko pismo koje se u našim krajevima koristilo od 8. st. do prve polovice 15. st.

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatni pristup

pristup građi i/ili usluzi bez plaćanja novčane naknade

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobrod

pokretna knjižnica smještena u posebno uređenu brodu namijenjenome prijevozu i posudbi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofil

ljubitelj knjiga koji sustavno i znalački izgrađuje svoju zbirku

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofobija

osjećaj jake odbojnosti ili mržnje prema knjigama i učincima koje knjige mogu imati na društvene i kulturne vrijednosti

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliografski format

format knjige određen brojem presavijanja tiskarskih araka

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem knjige kao materijalnoga predmeta, njezine povijesti i društvene uloge

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliomanija

bolesna strast za skupljanjem i posjedovanjem knjiga bez obzira na njihov sadržaj

informacijske i komunikacijske znanosti