struna tražilica

image shadow

bakropis

grafička tehnika dubokoga tiska koja se izvodi iglom na bakrenoj ploči prevučenoj slojem crnoga voska koja se nakon uzrezivanja izlaže kemikaliji

informacijske i komunikacijske znanosti

bakrorez

grafička tehnika dubokoga tiska u kojoj se bakrenu ploču urezuje dubačem

informacijske i komunikacijske znanosti

baskerville

tipografsko pismo suvremena prelazna antikva, rezano po uzoru na antikvu engleskog tiskara Johna Baskervillea

informacijske i komunikacijske znanosti

baštinska zbirka

knjižnična zbirka koja sadržava građu registriranu kao kulturno dobro

informacijske i komunikacijske znanosti

baza cjelovitih tekstova

baza podataka koja sadržava cjelovite dokumente ili osnovne dijelove dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

beneventana

srednjovjekovno rukopisno latinsko pismo koje se u našim krajevima koristilo od 8. st. do prve polovice 15. st.

informacijske i komunikacijske znanosti

Berlinska izjava o otvorenom pristupu znanju

izjava koja promiče internet kao funkcionalnu platformu za pohranu i diseminaciju svjetske znanosti u otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

besplatni pristup

pristup građi i/ili usluzi bez plaćanja novčane naknade

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliobrod

pokretna knjižnica smještena u posebno uređenu brodu namijenjenome prijevozu i posudbi knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

bibliofil

ljubitelj knjiga koji sustavno i znalački izgrađuje svoju zbirku

informacijske i komunikacijske znanosti