struna tražilica

image shadow

šapirograf

uređaj za ručno umnožavanje do sto primjeraka nekoga originala

informacijske i komunikacijske znanosti

šesnaestina

format knjige visoke do 20 cm

širi naziv

naziv koji označuje širi pojam od pojma s kojim je u nadređenome hijerarhijskom odnosu

informacijske i komunikacijske znanosti

široka klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu glavne stručne skupine nisu iscrpno podijeljene

informacijske i komunikacijske znanosti

školska knjižnica

knjižnica u osnovnoj ili srednjoj školi primarno namijenjena zadovoljavanju učeničkih i nastavničkih korisničkih potreba

informacijske i komunikacijske znanosti

školska lektira

lektira propisana nastavnim planom i programom

informacijske i komunikacijske znanosti

školski nakladnik

specijalizirani nakladnik koji objavljuje udžbenike za osnovnu i srednju školu te visokoškolske udžbenike

informacijske i komunikacijske znanosti

školsko izdanje

izdanje djela namijenjeno korištenju u nastavi čiji je tekst pojednostavljen, sažet ili drukčije promijenjen, a često uključuje rječnik, objašnjenja, vježbe i upute za učenje

informacijske i komunikacijske znanosti

štetno djelovanje

djelovanje fizikalnih, kemijskih ili bioloških čimbenika koji mogu dovesti do oštećenja i uništenja knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

šund

umjetnički i znanstveno nevrijedno štivo

informacijske i komunikacijske znanosti