struna tražilica

image shadow

šapirograf

uređaj za ručno umnožavanje do sto primjeraka nekoga originala

informacijske i komunikacijske znanosti

školska lektira

lektira propisana nastavnim planom i programom

informacijske i komunikacijske znanosti

školski nakladnik

specijalizirani nakladnik koji izdaje udžbenike za osnovnu i srednju školu te visokoškolske udžbenike

informacijske i komunikacijske znanosti

štetno djelovanje

djelovanje fizikalnih, kemijskih ili bioloških čimbenika koji mogu dovesti do oštećenja i uništenja knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti