struna tražilica

image shadow

časopis

periodična publikacija namijenjena čitateljima koje zanima specifično područje ili struka

informacijske i komunikacijske znanosti

časoslov

u Katoličkoj Crkvi propisana knjiga svakodnevnih molitava poredanih po danima i satima

informacijske i komunikacijske znanosti

čestotni rječnik

rječnik u kojemu su riječi poredane po čestoći pojavljivanja u nekome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

činkvečentina

knjiga tiskana u 16. stoljeću

informacijske i komunikacijske znanosti

čitalačko mjesto

mjesto koje je knjižnica osigurala korisnicima za čitanje i studijski rad, a može biti sa sjedalom i opremom ili bez njih

informacijske i komunikacijske znanosti

čitanka

zbirka djela ili ulomaka djela različitih poznatih ili anonimnih autora namijenjena poučavanju u školi

informacijske i komunikacijske znanosti

čitaonica

knjižnični prostor namijenjen čitanju i sličnim tihim korisničkim aktivnostima

informacijske i komunikacijske znanosti

čitaonička posudba

posudba knjiga, časopisa ili druge građe, najčešće iz zatvorenoga spremišta, radi korištenja u prostoru knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

član knjižnice

osoba ili organizacija upisana u knjižnicu radi korištenja zbirki ili usluga

informacijske i komunikacijske znanosti

članak

sastavnica objavljena u jedinici serijske građe koju je napisao jedan ili više autora

informacijske i komunikacijske znanosti