struna tražilica

image shadow

časopis

periodična publikacija namijenjena čitateljima koje zanima specifično područje ili struka

informacijske i komunikacijske znanosti

časopisni nakladnik

nakladnik koji objavljuje časopise

informacijske i komunikacijske znanosti

časopisno nakladništvo

nakladništvo posvećeno objavljivanju časopisa

informacijske i komunikacijske znanosti

časoslov

u Katoličkoj Crkvi propisana knjiga svakodnevnih molitava poredanih po danima i satima

informacijske i komunikacijske znanosti

česta pitanja

pitanja koja redovito postavljaju novi korisnici usluga, a na koja knjižničari iscrpno odgovaraju

informacijske i komunikacijske znanosti

čestotni rječnik

rječnik u kojemu su riječi poredane po čestoći pojavljivanja u nekome jeziku

informacijske i komunikacijske znanosti

četvrtina

format knjige visoke 25 do 30 cm

čimbenik mrežnoga odjeka

kvantitativni pokazatelj ili prosječna učestalost poveznica koji služi za određivanje relativnoga položaja mrežnoga mjesta u pojedinim područjima ili u državi

informacijske i komunikacijske znanosti

čimbenik utjecaja

mjera učestalosti citiranja članka objavljenoga u znanstvenome časopisu ili drugim znanstvenim publikacijama

informacijske i komunikacijske znanosti

činkvečentina

knjiga tiskana u 16. stoljeću

informacijske i komunikacijske znanosti