struna tražilica

image shadow

abecedarij

popis imena, naziva i/ili natuknica poredanih abecednim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

abecedni katalog

katalog u kojemu su kataložne jedinice na osnovi formalnih kriterija razvrstane abecednim redom

informacijske i komunikacijske znanosti

abecedni prikaz tezaurusa

prikaz tezaurusa u kojemu su nazivi i njihovi odnosi s drugim nazivima i istoznačnicima, a katkad i napomene o opsegu, navedeni abecednim slijedom

informacijske i komunikacijske znanosti

administrativna zaštita

zaštita knjižnične građe koja se temelji na zakonom propisanim administrativnim mjerama kojima se sprječava nekontrolirano otuđivanje građe s određenoga područja

informacijske i komunikacijske znanosti

administrativni metapodatak

metapodatak koji pomaže u upravljanju jedinicom elektroničke građe poput podatka o autorskim pravima ili zaštiti jedinice

informacijske i komunikacijske znanosti

adresa internetskog protokola

jedinstvena brojčana adresa svakoga umreženog računala koje koristi internetski protokol

informacijske i komunikacijske znanosti

adresar

popis adresa osoba, organizacija ili ustanova, obično sastavljen abecednim redom, a može biti podijeljen po područjima ili strukama

informacijske i komunikacijske znanosti

agregator

trgovac posrednik koji na tržište plasira elektronička izdanja raznih nakladnika i za njih osigurava bibliografske metapodatke i licenciju

informacijske i komunikacijske znanosti

akademska pismenost

skup vještina i znanja potrebnih za aktivno sudjelovanje u svim oblicima akademske komunikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

akademska sloboda

općeprihvaćeno načelo po kojemu članovi akademske zajednice imaju pravo istraživati, poučavati i širiti znanje bez straha od mogućih posljedica

informacijske i komunikacijske znanosti