struna tražilica

image shadow

valetudinarij

bolnica ili stacionar za ranjenike u rimskome vojnom logoru

povijest umjetnosti

valva regia

središnja kraljevska vrata kojima glavni glumac izlazi iz skene na pozornicu

povijest umjetnosti

valjkasta profilacija

profilacija kružnoga do polukružnoga presjeka

povijest umjetnosti

vapno

vezivo za pripravljanje morta i žbuke na tradicionalan način

povijest umjetnosti

vaza

ukrasna posuda kojoj je dubina veća od širine

povijest umjetnosti

velarij

nepromočivo platno kojim se natkriva gledalište antičkoga rimskog teatra i amfiteatra

arhitektura i urbanizam

venecijanski luk

lučni završetak tipičnoga mletačkoga dvojnog prozora

povijest umjetnosti

veranda

vanjska otvorena galerija ili natkriveni prolaz koji pruža zaklon od sunca i omogućuje ugodan boravak u vanjskome zaštićenom prostoru

povijest umjetnosti

versurus

bočni ulaz na pozornicu rimskoga teatra

povijest umjetnosti

via

rimska popločena ulica ili cesta

povijest umjetnosti