struna tražilica

image shadow

ugaona voluta

spiralna forma na uglovima jonskoga, korintskoga i kompozitnoga kapitela

povijest umjetnosti

ugaoni kamen

veliki kamen koji naglašava vanjski ugao građevine

povijest umjetnosti

ugaoni kapitel

kapitel ugaonoga stupa okrenut licem prema objema stranicama ugla

povijest umjetnosti

ugaoni list

mala izbočina koja povezuje torus baze stupa s uglom plinte

povijest umjetnosti

ugaoni modiljon

modiljon na uglu vijenca postavljen dijagonalno

povijest umjetnosti

ukrasna letvica

profilirana letvica koja se postavlja iznad plohe panela ili okvira i služi za prekrivanje spojeva između elemenata različite visine

povijest umjetnosti

ukrasna vrpca

ukras u obliku dugoga i uskoga komada tkanine

povijest umjetnosti

ulazno dvorište

dvorište koje služi kao ulazni prostor za pojedinačnu građevinu ili skupinu građevina

povijest umjetnosti

umbilicus urbis Romae

simboličko središte grada na Rimskome forumu prema kojemu su određivane sve udaljenosti u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

upareni stupovi

par stupova postavljenih jedan pokraj drugoga sa širom interkolumnacijom među njima

povijest umjetnosti