struna tražilica

image shadow

taberna

pravokutna prostorija otvorena prema ulici kao trgovina, radionica, gostionica ili stambeni prostor niže klase u antici

povijest umjetnosti

tablinum

središnja prostorija domusa smještena između atrija i peristila

povijest umjetnosti

tabularij

zgrada arhiva u rimskoj antičkoj arhitekturi

arhitektura i urbanizam

tabulat

oslikan i kasetiran drveni strop

povijest umjetnosti

tajni vrt

izdvojeni dio vrta samo za vlasnika i uzak krug odabranih korisnika

arhitektura i urbanizam

talam

unutrašnja soba ili prostorija u ranome razdoblju grčke antičke stambene arhitekture

arhitektura i urbanizam

tambur

cilindrični kameni dio od kojega je konstruiran trup stupa

povijest umjetnosti

tambur

vertikalni zid kružne ili poligonalne tlocrtne osnove koji nosi kupolu i perforiran je prozorima

arhitektura i urbanizam

tarzija

renesansni ukras od svijetlih i tamnih drvenih umetaka s trodimenzijskim prikazima motiva arabeske ili svitaka

povijest umjetnosti

tauširanje

tehnika dekorativne obrade metala pri kojoj se najmanje jedna vrsta metala umeće u udubljenja u temeljnome metalu

povijest umjetnosti