struna tražilica

image shadow

slijepi prozor

zatvoreno i uokvireno blago udubljenje na zidu zgrade u obliku prozora

povijest umjetnosti