struna tražilica

image shadow

s-vitica

ornament u obliku slova S karakterističan za dekoracije u razdoblju rokokoa

povijest umjetnosti

sakristija

dograđeni dio crkve s najmanje jednom prostorijom koja je povezana vratima sa svetištem crkve i u kojoj se drže crkvena ruha, knjige i posuđe za obrede

arhitektura i urbanizam

sala

velika svečana dvorana za druženje i zabavu

povijest umjetnosti

saliens

fontana koja izbacuje vodu snagom vlastitoga pritiska koji se stvara prolaskom kroz usku cijev

povijest umjetnosti

salon

velika i visoka prostorija koja služi kao glavna dvorana za primanje u palačama ili većim kućama i poveznica kojom su dostupne ostale glavne prostorije

arhitektura i urbanizam

samostanski svod

svod koji se sastoji od četiriju segmenata nastalih presijecanjem dvaju bačvastih svodova nad pravokutnom ili višekutnom bazom

arhitektura i urbanizam

samostrijelnica

otvor s nišom u bedemu namijenjen upotrebi samostrijela

povijest umjetnosti

satir

figura mitološkoga bića čupave kose i tupa nosa s ljudskim tijelom, kozjim ušima te kozjim ili konjskim repom i nogama

povijest umjetnosti

saxa quadrata

blokovi klesanoga kamena za zidanje

arhitektura i urbanizam

scabellum

visoko podnožje koje nosi bistu, urnu, kip ili drugi ukras

povijest umjetnosti