struna tražilica

image shadow

rampa

blaga kosina uređena za prijelaz ljudi ili vozila s jedne visinske razine na drugu

arhitektura i urbanizam

rasadnik

zemljište za proizvodnju sadnica drvenastih vrsta ili presadnica zeljastih vrsta

arhitektura i urbanizam

raspon

osni razmak zamišljenih ili stvarnih potpora

arhitektura i urbanizam

raspon luka

horizontalna udaljenost između dviju peta luka

arhitektura i urbanizam

rasteretni luk

luk ugrađen u zid koji opterećenje prenosi bočno i rasterećuje konstrukciju pod sobom

povijest umjetnosti

ravni luk

luk koji ima ravan ili gotovo ravan horizontalni intrados i ekstrados

arhitektura i urbanizam

refektorij

velika zajednička blagovaonica u samostanima i sjemeništima

arhitektura i urbanizam

regula

filet između guta i tenije

povijest umjetnosti

rekonstrukcija

djelomična ili potpuna obnova povijesne građevine slijedeći njezin izvorni oblik uz primjenu suvremenih materijala i tehnologija

arhitektura i urbanizam

reljef

kiparsko ostvarenje na kojemu prikazani lik ili predmet ne stoji slobodno u prostoru, nego je vezan uz ravnu površinu uzdižući se s nje u jače ili slabije naglašenim ispupčenjima

povijest umjetnosti