struna tražilica

image shadow

rampa

blaga kosina uređena za prijelaz ljudi ili vozila s jedne visinske razine na drugu

arhitektura i urbanizam

rasadnik

zemljište za proizvodnju sadnica drvenastih vrsta ili presadnica zeljastih vrsta

arhitektura i urbanizam

raspon

osni razmak zamišljenih ili stvarnih potpora

arhitektura i urbanizam

raspon luka

horizontalna udaljenost između dviju peta luka

arhitektura i urbanizam

rasteretni luk

luk ugrađen u zid koji opterećenje prenosi bočno i rasterećuje konstrukciju pod sobom

povijest umjetnosti

ravni luk

luk koji ima ravan ili gotovo ravan horizontalni intrados i ekstrados

arhitektura i urbanizam

rebro

kameni profilirani istak duž bridova križnoga svoda koji preuzima teret konstrukcije

arhitektura i urbanizam

refektorij

velika zajednička blagovaonica u samostanima i sjemeništima

arhitektura i urbanizam

régence

stil u francuskoj umjetnosti u doba regenta Filipa od Orléansa kao prijelazna faza između baroknoga stila Luja XIV. i dekorativnoga rokokoa Luja XV.

povijest umjetnosti

regula

filet između guta i tenije

povijest umjetnosti