struna tražilica

image shadow

pagus

naselje predurbanih ili seoskih obilježja u kojemu se nastanjuje više rodovskih skupina

povijest umjetnosti

palača

gradska rezidencija suverena, feudalca ili patricija koja se u sklopu naselja ističe dimenzijama i raskoši, prema tlocrtnoj dispoziciji usko je vezana uz gradsku kuću, a prema smještaju prilagođuje se urbanoj koncepciji naselja ili joj se čak nameće

povijest umjetnosti

paladijanizam

stil u arhitekturi 18. i 19. stoljeća inspiriran djelima talijanskoga renesansnog arhitekta Andreje Palladija

povijest umjetnosti

palestra

antička škola borilaštva namijenjena tjelesnomu odgoju mladeži

povijest umjetnosti

palisada

ograda od zašiljenih drvenih stupova zabijenih u zemlju

arhitektura i urbanizam

palmeta

ukrasni motiv nalik na stilizirani uspravni list podijeljen na rebra, a u obliku lepeze ili palmina lista

povijest umjetnosti

pancarpi

klasični ukras koji tvore girlande ili festoni od voća, cvijeća i lišća

povijest umjetnosti

pandantiv

sferni trokut preko kojega se ostvaruje prijelaz iz kvadratnoga u kružni tlocrt kupole ili tambura

povijest umjetnosti

pandantivna kupola

kupola koja s kontinuiranim pandantivima čini dio iste kugle

povijest umjetnosti

pandokej

antička grčka privatna gostionica u kojoj se putnicima nudio smještaj i razonoda

arhitektura i urbanizam