struna tražilica

image shadow

poluglif

bočni završetak triglifa na frizu dorskoga stupa zasječen u obliku polovice utora presjeka u obliku slova V

povijest umjetnosti

pretorijska vrata

glavna vrata rimskoga vojnog logora na sredini jedne od kraćih stranica obrambenoga pojasa

povijest umjetnosti