struna tražilica

image shadow

obelisk

visoki spomenik u obliku izdužene piramide

povijest umjetnosti

obogaćena profilacija

elaborirana profilacija na temelju osnovne klasične profilacije

povijest umjetnosti

obrnuta sima

sima koja u presjeku ima konveksnu krivulju iznad konkavne

povijest umjetnosti

odeon

manji natkriveni teatar ili dvorana za glazbene nastupe, recitiranje poezije, debate ili predavanja u antičkoj grčkoj arhitekturi

arhitektura i urbanizam

odmorište

prošireni prostor između dvaju stubišnih krakova na početku i na kraju stubišta za počivanje, okretanje ili ulazak u prostorije

arhitektura i urbanizam

oficina

antička radionica

povijest umjetnosti

ogoljeni klasicizam

klasicistički arhitektonski stil 20. stoljeća koji je pojednostavljen ali prepoznatljiv pri preuzimanju klasičnih odnosa volumena i omjera, osnovnih oblika i strukture stupovnih redova, ali lišen većine ili svih ukrasa

povijest umjetnosti

okribas

privremena pozornica koja služi kao mjesto za govore ili najave

povijest umjetnosti

oktastil

portik s osam stupova

povijest umjetnosti

oktogon

građevina osmerokutna tlocrta

arhitektura i urbanizam