struna tražilica

image shadow

nadgrobni spomenik

znak kojim je obilježen grob i služi kao uspomena na pokojnika

povijest umjetnosti

nadsvjetlo

otvor na krovu, svodu ili stropu kroz koji prodire dnevno svjetlo

povijest umjetnosti

nadsvjetlo

otvor iznad vrata kroz koji prodire dnevno svjetlo

povijest umjetnosti

nadvoj

greda ili luk koji premošćuje otvor u zidu

arhitektura i urbanizam

naos

svetište u antičkome grčkom hramu u kojemu se nalazi kip božanstva

povijest umjetnosti

napust

razrađeni sustav vodoravnih elemenata klasične arhitekture koje pridržavaju stupovi, a sastoji se od arhitrava, dekorativnoga friza i vijenca

povijest umjetnosti

narteks

ulazni vestibul crkve u ranokršćanskoj i bizantskoj arhitekturi

arhitektura i urbanizam

natabul

otvoreni bazen za plivanje u rimskim termama

arhitektura i urbanizam

nekropola

prapovijesno i antičko groblje

povijest umjetnosti

neoklasicizam

historicistički stil u drugoj polovici 19. stoljeća koji preuzima teme i oblike iz antike, renesanse i klasicizma

povijest umjetnosti