struna tražilica

image shadow

janua

kućna vrata okrenuta prema ulici u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

janus

figura s dvjema glavama koje su okrenute u suprotnim smjerovima

povijest umjetnosti

jastučasti friz

konveksni friz s ispupčenim bočnim stranama

povijest umjetnosti

jonski hram

hram u kojemu je primijenjen jonski red

povijest umjetnosti

jonski kapitel

kapitel sa zrcalno simetričnim volutama koji s profiliranim astragalom i ehinom nasjeda na vrh trupa stupa i nosi profilirani abak

povijest umjetnosti

jonski red

klasični grčki red u kojemu standardni omjer visine stupa i napusta iznosi 4:1, stup ima profiliranu atičku ili azijsku inačicu baze, kanelirani trup i specifični bogato profilirani kapitel s volutama, ehinom i abakom te bogato razrađen profilirani napust koji sadržava arhitrav s fascijama, friz i vijenac podvučen zuborezom

povijest umjetnosti

jugument

nadvratnik antičkih rimskih vrata

arhitektura i urbanizam