struna tražilica

image shadow

H-tlocrt

osnovni tlocrt građevine u obliku velikoga slova H s dvama otvorenim dvorištima

povijest umjetnosti

ha-ha

jarak koji životinjama sprečava ulaz u vrt ili park zadržavajući slobodan pogled na okolicu

arhitektura i urbanizam

harmonija

uravnoteženost dijelova građevine među njima i u odnosu na cjelinu

povijest umjetnosti

harpija

figura s glavom i grudima djevojke i krilima i kandžama ptice grabljivice

povijest umjetnosti

hastarij

prostorija u kojoj je javna vlast organizirala i održavala javne dražbe u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

hekatompedon

grčka antička građevina duga ili široka 100 grčkih stopa

povijest umjetnosti

hekatonhiri

golema čudovišta sa sto ruku i pedeset glava u grčkoj mitologiji

povijest umjetnosti

heksastil

portik sa šest stupova

arhitektura i urbanizam

helenizam

razdoblje koje obuhvaća ostvarenja likovne umjetnosti i arhitekture izvan užih granica Grčke, ali pod izravnim helenskim utjecajem od smrti Aleksandra III. Velikoga 323. pr. Kr. do cara Augusta i pojave Rima kao svjetskoga carstva

povijest umjetnosti

helenizirani domus

domus oblikovan dogradnjom peristila s dodatnim spavaonicama i blagovaonicama osnovnoj jezgri pod utjecajem antičke grčke arhitekture

povijest umjetnosti