struna tražilica

image shadow

harmonija

uravnoteženost dijelova građevine među njima i u odnosu na cjelinu

povijest umjetnosti

harpija

figura s glavom i grudima djevojke i krilima i kandžama ptice grabljivice

povijest umjetnosti

hastarij

prostorija u kojoj je javna vlast organizirala i održavala javne dražbe u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

hekatompedon

grčka antička građevina duga ili široka 100 grčkih stopa

povijest umjetnosti

hekatonhiri

golema čudovišta sa sto ruku i pedeset glava u grčkoj mitologiji

povijest umjetnosti

heksastil

portik sa šest stupova

arhitektura i urbanizam

heliks

napeta voluta u korintskome kapitelu u obliku ornamenta koji podupire ploču abaka, a izlazi iz kaulikula koji izranja iz zone listova akanta

povijest umjetnosti

heptastil

portik sa sedam stupova

povijest umjetnosti

herma

skulptura koja se sastoji od glave smještene na jednostavnome izduženom postolju

povijest umjetnosti

hermafrodit

figura bića sa svojstvima obaju spolova ili neodređena spola

povijest umjetnosti