struna tražilica

image shadow

gadron

ukrasni motiv u obliku niza obrnutih kanelura

povijest umjetnosti

galerija

duga svečana prostorija koja spaja dva dijela građevine u zgradama, dvorcima i palačama

povijest umjetnosti

gejzon

vodoravni ili kosi vijenac koji uokviruje pediment

povijest umjetnosti

georgijska arhitektura

arhitektonski stil iz doba prve četvorice engleskih kraljeva s imenom George koji se odnosi na jednostavni oblik ogoljene klasične stambene arhitekture s podiznim prozorima i portalima koji variraju od elaboriranih primjera s konzolama, zabatima, stupovima i pilastrima do jednostavnih okvira s nadsvjetlom

povijest umjetnosti

gimnazij

antička grčka javna institucija koja okuplja igrališta i vježbališta u sklopu zgrada s predavaonicama, kupaonicama i prostorijama za masažu

arhitektura i urbanizam

ginecej

dio grčke antičke kuće rezerviran za žene

arhitektura i urbanizam

girlanda

ukras od isprepletena lišća, cvijeća i voćaka

povijest umjetnosti

glavni brod

središnji izduženi unutrašnji prostor longitudinalne građevine nastao kao odsječak ukupnoga prostora zbog raščlanjivanja tereta

arhitektura i urbanizam

glavni dekuman

glavna poprečna ulica ili druga komunikacija u smjeru istok-zapad rimskoga tabora, grada ili agera

povijest umjetnosti

glavni kardo

glavna ulica ili komunikacija rimskoga tabora, grada ili agera u smjeru sjever-jug

povijest umjetnosti